BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 5,225 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สินเชื่อ อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพุทธจักรวิทยา


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม-


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าที จป.วิชาชีพ อัพเดท 7 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ วิทย์-คณิต


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 6 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พยาบาลศาสตรบัณฑิต


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อัพเดท 6 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาธารณสุขศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณสาธารณสุขศาสตร์


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GeorgeTer , GeorgeTer , GeorgeTer อัพเดท 4 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 12 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวช. GeorgeTer GeorgeTer
ปริญญาตรีGeorgeTerGeorgeTer


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : StephenClalp , StephenClalp , StephenClalp อัพเดท 4 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 10 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท StephenClalp StephenClalp
ปวส.StephenClalpStephenClalp


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NICU , OPD , IPD อัพเดท 3 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยชินวัตร พยาบาลศาสตร์


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักส่งเสริมสุขภาพ , นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 2 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ องครักษ์ การส่งเสริมสุขภาพ


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นักสาธารณสุข อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาศาสตร์การแพทย์


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล NICU , พยาบาล OPD , พยาบาลLR อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนไทรโยคมณีการวิทยาวิทย์-คณิต


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เภสัชกร อัพเดท 31 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เภสัชกรรมอุตสาหการ


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล อัพเดท 26 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย หนองเรือวิทยา วิทย์-คณิต


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อัพเดท 25 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาธารณสุขศาสตร์


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 24 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พยาบาลศาสตรบัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนางรองวิทย์-คณิต


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องยา , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 24 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชุมแสงสงคราม วิทย์-คณิต


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล or , ผู้ช่วยพยาบาล ipd , ผู้ช่วยพยาบาล opd อัพเดท 23 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , อื่นๆ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยพยาบาล


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , กฎหมาย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพุทไธสงวิทย์คณิต


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล พยาบาลศาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 262    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap