BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 5,225 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เวชระเบียน , เจ้าหน้าที่เเอดมิชชั่น อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ การจัดการโรงพยาบาล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีระนองวิทย์-คณิต


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 3 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , แพทย์ พยาบาล เภสัช , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สาธารณสุข


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 2 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปริญญาตรี


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : WillieFoome , WillieFoome , WillieFoome อัพเดท 29 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 39 จังหวัด : ยะลา
ปวส. WillieFoome WillieFoome
ปริญญาโทWillieFoomeWillieFoome


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าพนักงานสาธารณสุข , ผู้ช่วยแพทย์ อัพเดท 28 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคมวิทย์-คณิต


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เภสัชกร อัพเดท 28 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา บริบาลเภสัชกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เทศบาลนครเชียงรายวิทย์-คณิต


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ้เวชระเบียน , เจ้าหน้าที่วิเคราะสถิติ อัพเดท 27 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลวิทย์-คณิต


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 27 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมวิทย์-คณิต


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลแผนกห้องผ่าตัด อัพเดท 27 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พยาบาล


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาลวิชาชีพ อัพเดท 22 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมวิทย์-คณิต


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม , นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม , ภาคสนามเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม อัพเดท 21 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อนามัยสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีพัทลุงวิทย์-คณิต


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเภสัชกร , ผู้ช่วยห้องแล็บ อัพเดท 21 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาราชภัฎยะลา จุลชีววิทยา


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , นักวิชาการศึกษา , นักส่งเสริมสุขภาพ อัพเดท 21 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร อนามัยชุมชน


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , นักวิชาการสาธารณสุข , นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 20 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 19 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : krossovkigaces , krossovkigaces , krossovkigaces อัพเดท 15 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 16 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. krossovkigaces krossovkigaces
ปริญญาตรีkrossovkigaceskrossovkigaces


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Ujdcpmbnlflek , Ujdcpmbnlflek อัพเดท 15 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี Ujdcpmbnlflek Ujdcpmbnlflek
ปริญญาโทUjdcpmbnlflekUjdcpmbnlflek


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ , เภสัชกรฝ่ายผลิต/ควบคุมคุณภาพ , ผู้แทนยา อัพเดท 14 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจักรคำคณาทร


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Store Leader , Stock control อัพเดท 13 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ทาง​การแพทย์​และ​สาธารณสุข​กาญจนา​ภิเษก​ Laboratory technician
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​เสนา"เสนาประสิทธิ์" วิทยาศาสตร์​และคณิตศาสตร์​


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , ช่างประกอบฟอนต์เจอร์ อัพเดท 11 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. วิทยาลัยจันทร์รวี บริหารธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดอยสะเก็ดวิทยาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 262    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap