ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 666 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , นักวิชาการผังเมือง , Survey อัพเดท 14 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ศรีสงคราวิทยาวิทย์-คณิต


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน อัพเดท 14 ก.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 25 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีวิทย์-คณิต


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS , พนักงาน อัพเดท 15 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สารสนเทศภูมิศาสตร์
ปวช.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปางตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทางภูมิศาสตร์ อัพเดท 15 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานปฎิบัติงาน , พนักงานธุรการ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 12 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางละมุงศิลป์-คำนวณ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , งานบริการ อัพเดท 9 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานภูมิสารสนเทศ , พนักงานGIS อัพเดท 8 ส.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ด้านภูมิศาสตร์ GIS อัพเดท 26 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคมวิทย์ - คณิต


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ อัพเดท 15 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , นักภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล อัพเดท 11 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 8 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Gis , ธุรการ , บริการ อัพเดท 22 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสาสรสนเทศศาตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาศิลป์-คำนวณ


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานภูมิสารสนเทศ อัพเดท 16 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชลกันยานุกูลวิทย์-คณิต


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 30 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองกุงศรีวิทยาคาร


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , ภูมิสารสนเทศศาสตร์ , สารสนเทศ GIS อัพเดท 14 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนวิทย์ - คณิต


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม , ผู้ช่วยนักวิจัย อัพเดท 13 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 11 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานภูมิสารสนเทศ , พนักงาน GIS , พนักงาน office อัพเดท 3 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแม่ตื่นวิทยาคมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS , อื่น , อื่น อัพเดท 5 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดไทย-อังกฤษ-จีน


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน GIS ,นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 18 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโนนสังวิทยาคารวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 34    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |