ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 666 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพัสดุ , ธุรการ , จัดซื้อ อัพเดท 13 ก.พ. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.บรูพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.[บรูพาญ๊๋ปุ่น


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการภูมิสารสนเทศ , นักวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศ , นักวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ อัพเดท 12 ธ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ , งานด้านการท่องเที่ยว , งานด้านการทำอาหาร อัพเดท 9 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ศิลป-คำนวณ


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสำรวจและทำแผนที่ , เจ้าหน้าที่GIS , เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ อัพเดท 2 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : แม่บ้าน@ , ผู้ช่วยทำอาหาร อัพเดท 30 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.ราษบูรณย์ _
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนดูนสาด จังหวัดขอนแก่นหลักสูตรเบื้องต้น


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่GIS อัพเดท 21 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยคณิต อังกฤษ


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริมด้านการเกษตร , พนักงานส่งเสริมงานไร่/สวน , พนักงานสำรวจภาคสนาม/เก็บข้อมูล อัพเดท 6 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภูมิสารสนเทศศาสตร์ GIS


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคอมพิวเตอร์ อัพเดท 18 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)สายวิทย์-คณิต


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักข่าวบันเทิง อัพเดท 27 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีย์อุปภัมภ์ศิลป์คำนวณ


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานด้านการผลิต อัพเดท 2 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน.อำเภอธัญบุรี


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ อัพเดท 19 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทลาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนงหงส์พิทยาคมวิทย์-คณิต


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสริฟ อัพเดท 15 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม วิทย์-คณิต


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ์พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 9 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สระบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย พิบูลวิทยาลัย วิทย์คณิต


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน GIS อัพเดท 19 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิศาสตาร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร. บ้านค่ายคณิต-ภาษา


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , นักภฺสารสนเทศสตร์ อัพเดท 15 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศสตร์


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จป.วิชาชีพ อัพเดท 13 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เอกภูมิศาสตร์ โทรัฐศาสตร์


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ , นักทำแผนที่ , นักแปลภาพถ่ายทางอากาศ อัพเดท 8 เม.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนางรองพิทยาคม-


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม , นักภูมิศาสตร์ GIS,GPS , เจ้าหน้าที่แก้ไขข้อมูลภูมิสารสนเทศ อัพเดท 18 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาวิทย์-คณิต


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , Geographic Analyst , สำรวจ/ภาคสนาม อัพเดท 15 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์วิทย์-คณิต


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , ทรัพยากาบุคคล อัพเดท 6 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภูมิศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 34    ต่อไป >>>
หางานกระบุรี   หางานนิคมบางปู   หางานกทม   หางานบรรณารักษ์   หางานปทุม   หางาน มหาสารคาม   หางาน draftman   หางานเทเลเซลล์   หางาน กาญจนบุรี   หางานสมุย   หางาน it   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานทรู   หางาน สถิติ   หางาน นนทบุรี   หางานจังหวัดตรัง   หางานชลบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา