ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 666 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งอาหาร อัพเดท 6 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร กาญจนบุรี


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คอมพิวเตอร์ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 24 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 17 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร น้ำพองศึกษา วิทย์-คณิต


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยเภชกร , นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ , พนักงานประจำร้านอาหาร อัพเดท 10 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สาธารณสุขชุมชน


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 8 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 29 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภูมิศาสตร์แผนที่และระบบสารสนเทศ


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร , ข้าราชการ , ครู อัพเดท 26 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี ศิลปากร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนราษฎร์บำรุงศิลป์ คำนวณ


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , การสำรวจและการทำแผนที่ อัพเดท 18 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ภูมิศาสตร์


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานธนาคาร อัพเดท 12 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างภาพ อัพเดท 5 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิคอมพิวเตอร์


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเร่งรัดหนี้สิน อัพเดท 3 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ภูมิสารสนเทศศาสตร์
ปวช.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เกษตรศาสตร์


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานจัดเอกสาร , คีย์ข้อมูล อัพเดท 19 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญรัตนศิลป์คำนวณ


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่สำรวจ , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 13 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทย์-คณิต


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 10 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม วิทย์ คณิต


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , จนท.สำนักงานทั่วไป , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 15 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ลำภูราเรืองวิทย์วิทย์-คณิต


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การขาย อัพเดท 9 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สงขลา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงกันตังรัษฎาศึกษา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงกันตังรัษฎาศึกษาวิทย์-คณิต


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ออกเเบบ creative อัพเดท 19 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม สายวิทย์ คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเเม่จันวิทยาคมสาย วิทย์ คณิต


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พ.น.ง.ขับรถ อัพเดท 14 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.สวนอนันต์ -
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สวนอนันต์-


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสารสนเทศภูมิศาสตร์ อัพเดท 13 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน , เจ้าหน้าที่ประจำเค้าเตอร์ฝากถอน อัพเดท 30 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ่นคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพชุมแพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 34    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |