ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 666 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานpart time อัพเดท 4 ก.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 25 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์/นักภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่ผังเมือง อัพเดท 16 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์/นักภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ GIS , เจ้าหน้าที่ผังเมือง อัพเดท 16 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล , นักสำรวจด้านแผนที่ , นักสารสนเทศภูมิศาสตร์(gis) อัพเดท 10 มิ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผดุงนารี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการแผนที่ , นักภูมิสารสนเทศ , นักสำรวจภาคสนาม อัพเดท 31 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ , gis analyst อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ gis gps , เจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนาม , เจ้าหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ อัพเดท 8 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ศิลป์ภาษา


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : gis analyst อัพเดท 8 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ , นักวิชาการ , นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 18 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ , พนักงานประสานงาน อัพเดท 11 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสงวนหญิงภาษาจีน


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , อาจารย์ อัพเดท 7 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มศว. ประสานมิตร ภูมิศาสตร์
ปริญญาตรีมศว. ประสานมิตรภูมิศาสตร์


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทุกอย่าง อัพเดท 29 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยบูรพา ภูมิศาสตร์


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ อัพเดท 20 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ Gis , Logistics , ธุรการ อัพเดท 16 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมวิทย์-คณิต


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภูมิศาสตร์ , ภูมิสาารสนเทศ อัพเดท 13 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรบือวิทยาคารวิทย์-คณิต


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GPS , นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย , พนักงานธุรการ อัพเดท 11 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสาสรสนเทศศาสตร์ อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , จัดซื้อ คลังสินค้า , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีชัยภูมิวิทย์-คณิต


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : montre , montre , montre อัพเดท 9 ม.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 29 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี montre montre
ปริญญาเอกmontremontre


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Teller , ธุระการ , เลขานุการ อัพเดท 29 ธ.ค. 2561
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สีชมพูศึกษาภาษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 34    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |