BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 530 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : OliverBlink , OliverBlink , OliverBlink อัพเดท 6 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 28 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี OliverBlink OliverBlink
ปริญญาตรีOliverBlinkOliverBlink


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Patriotzko , Patriotfoq , Patriotmby อัพเดท 5 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาโท Patriotnjp Patriotabz
ปวช.PatriothfkPatriotqkm


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : DavidseesY , DavidseesY , DavidseesY อัพเดท 3 ก.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 53 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวช. DavidseesY DavidseesY
ปวช.DavidseesYDavidseesY


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : OlegSa , OlegSa , OlegSa อัพเดท 26 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 36 จังหวัด : กระบี่
ปริญญาตรี OlegSa OlegSa
ปริญญาโทOlegSaOlegSa


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : stek1odelczt , stek1odelqac , stek1odeluba อัพเดท 25 พ.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 48 จังหวัด : มหาสารคาม
ปวส. stek1odelper stek1odeljcc
ต่ำกว่ามัธยมstek1odelomystek1odelanl


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , site engineer , office engineer อัพเดท 26 มี.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธรังษีวิทย์ คณิต


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Supervisor , วิศวกร , หัวหน้าแผนกต่างๆ อัพเดท 14 มี.ค. 2560
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิศวกรรมเกษตร


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรชลประทาน , วิศวกรสนาม อัพเดท 6 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเกษตร สาขาดินและน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร. วังทรายขาววิทยาวิทย์-คณิต


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักธรณีวิทยา อัพเดท 6 ก.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี - -
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเทคโนโลยีธรณี


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรแหล่งน้ำ/วิศวกรระบบน้ำ , เจ้าหน้าที่สารสนเทศและภูมิศาสตร์ , งานด้านปฐพีกลศาสตร์ อัพเดท 2 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเกษตร-ดินและน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสิงสางวิทย์-คณิต


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมการผลิต , R&D , วิศวกรโครงการ อัพเดท 30 เม.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขามแก่นนครวิทย์-คณิต


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรผลิต อัพเดท 21 เม.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิศวกรรมเกษตร


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องกล , วิศวกรเกษตร , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 26 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเกษตร


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรออกแบบ , วิศวกรควบคุม , วิศวกรกระบวนการผลิต อัพเดท 17 ต.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมวิทย์-คณิต


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer อัพเดท 19 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนเเก่น เครื่องจักรกลเกษตร


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการประสานงานทั่วไป อัพเดท 30 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขลางค์นครวิทย์-คณิต


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 12 , 12 , 12 อัพเดท 9 ต.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 2564 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาเอก 12 12
ปริญญาโท1212


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 21 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บางปลาม้าวิทย์-คณิต


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรชลประทาน , วิศวกรโยธา , ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 19 มิ.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมดินและน้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่เมาะวิทยา


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป , QC,QA superviser อัพเดท 22 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จุลชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนาเยียศึกศา รัชมังคลาภิเษกวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 27    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap