ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,032 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต , QC อัพเดท 8 ก.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีวัสดุและพอลิมอร์


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Analyst อัพเดท 3 ก.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Bung Hatta University Chemical Engineering
ปริญญาตรี


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , Production supervisor อัพเดท 3 ก.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมิทราชูทิศทักษิณวิทย์-คณิต


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Purchasing Officer , QC อัพเดท 3 ก.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี University College London Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายThe Leys Cambridge


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , Project Engineer อัพเดท 24 มิ.ย. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรเคมี , นักเคมี อัพเดท 10 มิ.ย. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Burapha University วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายTriamudomsuksapattanakarn Ratchadaวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต อัพเดท 7 มิ.ย. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ตรัง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โปรเจ็ค , นักวิจัย อัพเดท 6 มิ.ย. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สภาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต , วิศวกรกระบวนการ อัพเดท 4 มิ.ย. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทย์-คณิต


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรเคมี อัพเดท 3 มิ.ย. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี หลักสูตรนานาชาติ


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : bussiness development , analyst , researcher อัพเดท 29 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก สถาบันวิทยสิริเมธี พลังงาน
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer , Quality control engineer อัพเดท 24 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , Chemical Engineer อัพเดท 21 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี Khon Kaen University Chemical Engineer
มัธยมศึกษาต้น-ปลายUndonpittayanukoonวิทย์ คณิต


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Export Manager อัพเดท 11 พ.ค. 2567
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Assumption University of Thailand Information Technology


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 14 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุง


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QMR , จัดซื้อ , ผลิต วางแผน scm อัพเดท 12 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคมี


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales engineer , Chemical engineer , Q&D officers อัพเดท 10 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิต มข. ฝ่ายศึกษาศาสตร์ โครงการ วมว.วิทย์-คณิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer / Production Engineer , QA , ISO Engineer / MR อัพเดท 28 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production engineer อัพเดท 11 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) Chemical Engineering


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |