ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรกระบวนการ , วิศวกรควบคุมการผลิต อัพเดท 3 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแสงทองวิทยาวิทย์-คณิต


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิจัยและพัฒนา อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท Joint Graduate School of Energy and Environment (KMUTT campus) Energy Technology and Management
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้จัดการโรงงาน อัพเดท 31 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี อัพเดท 27 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ห้องแล็ป , คิวซี , คิวเอ อัพเดท 27 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
ปริญญาตรี


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineering , Product Engineering , R&D อัพเดท 17 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี Srinakharinwirot University วิศวกรรมเคมี


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production manager , ASST. PRODUCTION MANAGER อัพเดท 12 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Chulalongkorn University Chemical Engineering
ปริญญาตรีKing Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)Chemical Engineering


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , งานออกแบบ , ควบคุมการผลิต อัพเดท 8 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรห้องแล๊ป , นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย อัพเดท 3 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร) วิศวะเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ EPวิทย์-คณิต


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรคุมกระบวนการผลิต อัพเดท 3 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรวิศวกรรมเคมี


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต อัพเดท 23 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย วิศวกรรมเคมี


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Project Engineer , R&D Engineer อัพเดท 16 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 9 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนราสิกขาลัยวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sourcing , Procurement , Purchasing อัพเดท 6 เม.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut's University of Technology Thonburi Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายPotisarn Pittayakorn SchoolIntensive Mathematics and Science


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer อัพเดท 21 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , R&D Engineer , Product design Engineer อัพเดท 9 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Project Engineer , Production Engineer อัพเดท 2 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(แลป) , งานควบคุมกระบวนการผลิต อัพเดท 27 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธาตุพพนมวิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเขระยอง วิศวกรรมกระบวนการเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชลราษฎรอำรุงวิทย์-คณิต


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วางแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพ , นักวิชาการเคมี สิ่งแวดล้อม อัพเดท 25 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เคมีและกระบวนการ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 51    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |