ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,028 ประวัติ


361. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรฝ่ายผลิต , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 23 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี


362. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิทยาศาสตร์เคมี , QC อัพเดท 20 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชวิทย์-คณิตฯ


363. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , R&D Engineer , Process Engineer อัพเดท 10 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเซนต์โยเซฟ บางนาวิทย์-คณิต


364. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิทยาศาสตร์ , QC อัพเดท 7 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทย์-คณิต


365. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , นักวิทยาศาสตร์ , วิศวกรอุตสาหกกรม อัพเดท 4 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีเเละกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


366. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 28 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาวิทย์-คณิต


367. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA QC , วิศวกร อัพเดท 2 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ


368. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 31 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีเคมี
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองเคมีอุตสาหกรรม


369. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจ้างทั่วไป , พนักงานขาย อัพเดท 31 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สุราษฎร์ธานี-


370. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการ อัพเดท 23 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา


371. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 23 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กระบี่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย อำมาตย์พาณิชนุกูล วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


372. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมกระบวนการ อัพเดท 24 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมี


373. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Process Engineer , Production Engineer อัพเดท 23 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เคมี


374. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : freelance sales อัพเดท 12 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 60 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี chulalongkorn chemical engineering


375. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเขียนแบบ อัพเดท 8 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. Roi-Et Technical College. ช่างเชื่อมโลหะ


376. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , process engineer , R and D, QA, QC, production engineer อัพเดท 12 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี ศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพุนพินวิทย์ คณิต


377. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Eng , Production Eng อัพเดท 17 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี


378. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 16 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาิวทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยาวิทย์- คณิต


379. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต อัพเดท 25 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสีคิ้ววิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


380. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , QA/QC Engineer อัพเดท 19 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |