ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , qc,qa , design engineer อัพเดท 21 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QC Engineer , QA Engineer อัพเดท 6 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะจัดซื้อ , Data engineer อัพเดท 5 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวะเคมี


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Development , Consulting Analyst , Engineer อัพเดท 14 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก Suranaree University of Technology Chemical Engineering
ปริญญาตรีSuranaree University of TechnologyChemical Engineering


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Research and development , sale engineer อัพเดท 8 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลวิศวกรรมเคมี


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพลังงาน
ปริญญาโทเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D อัพเดท 22 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 16 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรการผลิต , R&D , QC อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรวิศวกรรมเคมี


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร R&D อัพเดท 13 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Product Engineer อัพเดท 29 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมเคมี


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D engineer อัพเดท 24 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมวัดนายโรงวิทย์คณิต


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 15 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวะกรรมเคมี
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน สาขาวิชาเครื่องกล


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวเคมี อัพเดท 12 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์ เคมีเทคนิค
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเคมี


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technical Service Engineer , Sale Engineer , Lab Manager อัพเดท 1 ก.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย บูรพา เคมี


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 30 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D Engineer , Process Engineer อัพเดท 29 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Kasetsart University Chemical Engineering
ปริญญาตรีSilpakron UniversityPetrochemicals and Polymeric Materials


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฺฺิBusiness Analyst , Data Analyst อัพเดท 19 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคมีเทคนิค


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Manufacturing Engineer อัพเดท 11 ส.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 51    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |