ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,019 ประวัติ


781. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 15 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


782. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 12 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : จันทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เบญจมานุสรณ์ จันทบุรีวิทย์-คณิต


783. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , วิศวกรเคมี , QA, QC อัพเดท 6 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.อุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์วิทย์-คณิต


784. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 5 ม.ค. 2552
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปรินส์รอยแยลสฺวิทยาลัย


785. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต , วิศวกรความปลอดภัย , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 29 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


786. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการฝ่ายทัตแพทย์ , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า , เจ้าหน้าที่ห้อง Lab. อัพเดท 21 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกงหราพิชากรวิทย์-คณิต


787. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนคณิต , ครูสอนวิทย์ประถม - ม.ต้น , การขาย อัพเดท 20 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาฯ เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดประดู่ในทรงธรรมวิทย์-คณิต


788. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรควบคุมคุณภาพ , นักวิจัย อัพเดท 11 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนราฎร์บำรุงวิทย์


789. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Researcher , Process engineer , R&D อัพเดท 5 ธ.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University Petrochemical Technology
ปริญญาตรีThammasat UniversityChemical Engineering


790. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Sales Engineer , Servive Engineer อัพเดท 24 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ส.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปวช.ว.เทคนิคสุราษฏร์ธานีช่างก่อสร้าง


791. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี สิ่งแวดล้อม อัพเดท 24 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนารีนุกูล


792. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , production engineer , QA/QC engineer อัพเดท 24 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษานารีวิทยาวิทย์-คณิต


793. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technical Engineer , Sale&Service Engineer , Process Engineer อัพเดท 19 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี


794. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA,QC , ฝ่ายผลิต อัพเดท 15 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินวิทย์-คณิต


795. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรฝ่ายงานวิจัยและการออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 8 พ.ย. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


796. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโรงงาน , นักวิจัย , นักเคมี อัพเดท 25 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ปิโตรเคมีและวัสดุโพลิเมอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหาดใหญ่วิทยาลัยวิทย์-คณิต


797. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : mc , พริ๊ตตี้ อัพเดท 21 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -


798. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี อัพเดท 8 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบังวิศวกรรมเคมี


799. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , Production engineer, Process engineer , R&D อัพเดท 8 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมเคมี


800. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : process engineer , QA QC Lab , sale engineer อัพเดท 7 ต.ค. 2551
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 51    ต่อไป >>>
หางานกิมหยง   หางานขาย   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานก่อสร้าง   หางาน กาญจนบุรี   หางานนครราชสีมา   หางานออนไลน์   หางานในขอนแก่น   หางานราช   หางานขายเสื้อผ้า   หางาน พัทยา   หางานประกันภัย   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานบุรีรัมย์   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานเรือสําราญ  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา