ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,021 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท KMUTT Chemical Engineering
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityChemical Engineering


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , chemical engineer อัพเดท 16 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมวิทย์-คณิต


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 14 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิศวกรรมเคมี


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Chemical Engineer , Researcher อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท Burapha University Chemical Engineering
ปริญญาตรีBurapha UniversityChemical Engineering


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมวิศวกรรม ไทย-เยอรมัน


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 8 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท ์Newcastle University Applied process control (Chemical Engineering)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทตคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Project Engineer , Product Engineer อัพเดท 7 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท UNIVERSITY COLLEGE LONDON Chemical Process Engineering
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังวิศวเคมี


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , R&D อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ปทุมคงคาสมุทรปราการวิทย์-คณิต


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , นักวิจัย , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 27 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายลำปางกัลยาณีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , R&D Engineer , Technical service Engineer อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี King mongkut’s university of technology north bangkok Polymer Engineering
ปวช.King mongkut’s university of technology north bangkok Mechanical


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักเคมี , process engineer , R&d อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี ผลการค้นหา ผลการค้นหาเว็บพร้อมไซต์ลิงก์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแสงทองวิทยาวิทย์-คณิต


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , Production Engineer , Project Manager อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี The University of Queensland Chemical Engineering
ปวช.Temasek PolytechnicChemical Engineering


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer , QC Engineer อัพเดท 21 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process​ Engineer , Production​ Engineer​ , Engineer อัพเดท 18 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัย​เกษตรศาสตร์​ วิศวกรรมเคมี​
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​วิศวกรรม​เคมี​


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต , วิจัยและพัฒนา , สิ่งแวดล้อม อัพเดท 17 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาวิศวกรรมเคมี


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer , QC/QA engineer อัพเดท 17 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เพชรบูรณ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองไผ่วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |