ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,021 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production manager , ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต อัพเดท 16 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริหารธุกิจทั่วไป
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมเคมี


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical engineer , Process engineer , Manager อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท IFP School (France) Processes and polymer
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์วิศวกรรมเคมี


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ , process engineer , เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา อัพเดท 10 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกวิทย์-คณิต


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Assistant Manager - Process Engineer อัพเดท 8 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ ม.หิดล management and strategy
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมเคมี


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production /Planning Engineer , Sales /Sales Engineer , Business Development อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยาวิทยาศาสตร์การวิจัย


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , QA analyst , ฝ่ายผลิต อัพเดท 30 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีวิทย์-คณิต


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมเคมี , QA , Lab อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมเคมี


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , R&D Engineer , Project Engineer อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมเคมี


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , นักวิทยาศาสตร์ อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมเคมี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมเคมี


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Production engineer อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมเคมี


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Researcher , Product specialist , Chemical engineer อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมเคมี
ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเคมี


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรขาย , พนักงานวิเคราะห์การตลาด , ลูกค้าสัมพันธ อัพเดท 20 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยวิทย์ คณิต


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process engineer , Project engineer , Sale engineer อัพเดท 18 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process or Production Engineer , QC Engineer อัพเดท 12 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , พนักงานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 12 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมเคมี
ปริญญาโทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมเคมี


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production Engineer , Process Engineer อัพเดท 10 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท Chulalongkorn University Petroleum Technology
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityChemical Technology


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเคมี , วิศวกรฝ่ายผลิต , พัฒนาและวิจัย อัพเดท 7 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคมีวิศวกรรม


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ QA/QC , เจ้าหน้าที่ทดสอบ , วิศวกรสิ่งทอ อัพเดท 5 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาวิทย์-คณิต


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process Engineer , R&D , Chemical Engineer อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี SIRINDHORN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY (SIIT), Thammasat U. Chemical Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายTriam Udom Suksa Pattanakarnวิทย์คณิต


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Chemical Engineer , Production Engineer , Process Engineer อัพเดท 30 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมเคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 52    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |