ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,632 ประวัติ


341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตวิทย์-คณิต


342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineer อัพเดท 18 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี


343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality assurance engineer , Technical quality อัพเดท 17 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อิเล็กทรอนิกส์


344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออกกองถ่ายด้านเทคนิค , พนักงานเทคนิคประจำสตูดิโอ อัพเดท 16 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องมือวัด , สอบเทียบเครื่องมือวัด , ซ่อมบำรุง อัพเดท 14 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดและอิเล็คทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ช่างไฟฟ้ากำลัง


346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรงานขาย , วิศวกรโครงการ อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบควบคุม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมวิทย์-คณิต


347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production supervisor อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรังวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศกรระบบควมคุม เครื่องมือวัด , วิศวกรการผลิต อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน นครราชสีมา วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเลยไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์


349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , งานเขียนแบบ อัพเดท 11 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ท่าวังผาพิยาคมวิทย์-คณิต


350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Inspector M&E อัพเดท 9 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทลัยเทคนิคกระบี่ ไฟฟ้สกำลัง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไฟฟ้สและอิเล็กทรอนิกส์


351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร อัพเดท 8 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีวิทยา2วิทย์-คณิต


352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี


354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรสนาม อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชัพปัวติดตั้งไฟฟ้า


355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า


356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง , ผู้ช่วยหรือ ผจก. ไฟฟ้าหรือซ่อมบำรุง อัพเดท 3 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศรีประทุม ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกไฟฟ้ากำลัง


357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , หัวหน้าช่าง , ช่างเท อัพเดท 21 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลเทคนิคภูเก็ตไฟฟ้ากำลัง


358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 12 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท ASIAN INTITUTE OF TECHNOLOGY Nanotechnology
ปริญญาตรีJNTUH, HYDERABAD , INDIAELECTRICAL & ELECTRONICS engg


359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering Design , Sr. M&E QS อัพเดท 7 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี UTCC ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายไตรมิตรวิทยาลัยวิทย์- คณิตย์


360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 3 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 5 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |