ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,629 ประวัติ


341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออกกองถ่ายด้านเทคนิค , พนักงานเทคนิคประจำสตูดิโอ อัพเดท 16 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรเครื่องมือวัด , สอบเทียบเครื่องมือวัด , ซ่อมบำรุง อัพเดท 14 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดและอิเล็คทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ช่างไฟฟ้ากำลัง


343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรงานขาย , วิศวกรโครงการ อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบควบคุม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมวิทย์-คณิต


344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production supervisor อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรังวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศกรระบบควมคุม เครื่องมือวัด , วิศวกรการผลิต อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน นครราชสีมา วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเลยไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์


346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , งานเขียนแบบ อัพเดท 11 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ท่าวังผาพิยาคมวิทย์-คณิต


347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Inspector M&E อัพเดท 9 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทลัยเทคนิคกระบี่ ไฟฟ้สกำลัง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไฟฟ้สและอิเล็กทรอนิกส์


348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร อัพเดท 8 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีวิทยา2วิทย์-คณิต


349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรออกแบบงานระบบไฟฟ้า อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี


351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรสนาม อัพเดท 7 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชัพปัวติดตั้งไฟฟ้า


352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 6 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า


353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง , ผู้ช่วยหรือ ผจก. ไฟฟ้าหรือซ่อมบำรุง อัพเดท 3 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ศรีประทุม ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกไฟฟ้ากำลัง


354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , หัวหน้าช่าง , ช่างเท อัพเดท 21 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลเทคนิคภูเก็ตไฟฟ้ากำลัง


355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 12 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท ASIAN INTITUTE OF TECHNOLOGY Nanotechnology
ปริญญาตรีJNTUH, HYDERABAD , INDIAELECTRICAL & ELECTRONICS engg


356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering Design , Sr. M&E QS อัพเดท 7 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี UTCC ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายไตรมิตรวิทยาลัยวิทย์- คณิตย์


357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมการผลิต/ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 3 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 4 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้า


358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร , วิศวกร อัพเดท 20 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.เทคนิคพิษณุโลกไฟฟ้ากำลัง


359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรักษาความปลอดภัย อัพเดท 19 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ภูเก็ต
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนวิเชียรมาตุ


360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 16 พ.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |