ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 11 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีสยามเครื่องกลไฟฟ้า


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานครัว , พนังงานบริการ อัพเดท 28 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic Engineer อัพเดท 17 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ๊University College Dublin Electronic and Computer Engineering
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยNano engineering (Advanced Materials)


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมโครงการ , เลขานุการ อัพเดท 23 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 2 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขต ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : design engineer อัพเดท 23 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคนิคคอม อัพเดท 19 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ส.เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 15 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมไฟฟ้า


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียนแบบระบบไฟฟ้า อัพเดท 27 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เซนต์จอห์น ไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีกรุงธนไฟฟ้า


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance manager , Facility manager , Project manager อัพเดท 8 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , วิศวกร อัพเดท 7 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี ) , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Electrical technican อัพเดท 28 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท University of management and technology Electrical Engineer
ปริญญาตรีThe university of lahore Electrical Engineering


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า,ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า , ประมาณราคา อัพเดท 13 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า , การตลาด อัพเดท 9 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาช่างคอมพิวเตอร์


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : assistant Project manager M&E อัพเดท 5 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 27 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราอิเล็กทรอนิกส์


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |