ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,641 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Admin , Officer Manager , Facility Manager อัพเดท 19 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Sir Syed University of Engineering and Technology Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายCadet College PetaroEngineering


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Engineer , Facilities Engineer , Automation Engineer อัพเดท 17 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บานเขน วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D engineer , Development engineer , Production engineer อัพเดท 15 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอนแก่น อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพชุมแพอิเล็กทรอนิกส์


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Maneger M&E อัพเดท 5 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.โรงรียนทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นช่างไฟฟ้า


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 31 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครสวรรค์วิทย์-คณิต


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 28 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไฟฟ้ากำลัง


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ , ช่างเทคนิค อัพเดท 22 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองช่างไฟฟ้ากำลัง


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 11 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางวิศวกรรมไฟฟ้า


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , sale engineer , support sale อัพเดท 9 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีอิเล็กทรอนิกส์


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality Engineer/ Manager อัพเดท 23 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยสามัญ


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 14 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 11 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีสยามเครื่องกลไฟฟ้า


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานครัว , พนังงานบริการ อัพเดท 28 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electronic Engineer อัพเดท 17 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ๊University College Dublin Electronic and Computer Engineering
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยNano engineering (Advanced Materials)


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมโครงการ , เลขานุการ อัพเดท 23 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 2 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขต ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมวิทย์-คณิต


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : design engineer อัพเดท 23 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เทคนิคคอม อัพเดท 19 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ส.เทคโนฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 15 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิศวกรรมไฟฟ้า


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เขียนแบบระบบไฟฟ้า อัพเดท 27 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เซนต์จอห์น ไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีกรุงธนไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 233    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |