ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,632 ประวัติ


381. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน IT support , ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,ช่างซ่อมบำรุง , พนักงานออกแบบดีไซต์ อัพเดท 18 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.กำแพงแสนวิทยาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


382. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 17 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีติดตั้งไฟฟ้า


383. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโครงการ , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 15 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง วิทย์ - คณิต


384. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : n/a อัพเดท 13 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก Chung Ang Univ. Electronics


385. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : manager Safety อัพเดท 9 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท IIMSH, BHOPAL Environmental Health and Safety
ปริญญาตรีBritish Safety councilOccupational health and safety


386. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไฟฟ้า


387. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


388. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรเครื่องมือวัด , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 1 ก.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านนา ตาก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลล้านนา ตากอิเล็กทรอนิกส์


389. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service engineer , automation , site enginner อัพเดท 28 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระขจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์วิทย์-คณิต


390. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Production Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 23 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ


391. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรขาย , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 22 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า


392. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support , IOT Technic อัพเดท 19 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
ปวช.โรงเรียนช่างฝีมือทหารช่างกลโรงงาน


393. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า อัพเดท 18 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


394. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรฝ่ายขาย อัพเดท 16 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแจงร้อนวิทยาวิทย์-คณิต


395. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business development manager อัพเดท 13 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. AP state board of Technical education Electrical
มัธยมศึกษาต้น-ปลายAKISMathematics


396. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรโทรคมนาคม​ , ช่างเทคนิค , วิศกรโครงการ อัพเดท 10 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ เทคโนโลยีไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยี​ช่างอุตสกรรมกรุงเทพอีเลคทรอ​นิกส์​


397. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 10 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฏ​ราช​นครินทร์​ เทคโนโลยีไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยี​ช่างอุตสกรรมกรุงเทพอีเลคทรอ​นิกส์​


398. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , sale engineer อัพเดท 9 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


399. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนงานระบบ อัพเดท 9 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไฟฟ้ากำลัง


400. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 6 ส.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.รัตนาธิเบศรวิทยาศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |