ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,628 ประวัติ


421. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Facilities Manager อัพเดท 30 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Murdoch University MBA
ปริญญาตรีMahanakorn University of Technology Electrical Power


422. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกร อัพเดท 25 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดช่างไฟฟ้ากำลัง


423. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร อัพเดท 17 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์โยธา


424. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 14 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิยาลัยพะเยา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.พะเยาประสาธน์วิทย์วิทย์-คณิต


425. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานช่างไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า , ผู้ช่วยช่างเทคนิค อัพเดท 14 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มทร.ล้านนา เชียงราย วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำพูนไฟฟ้ากำลัง


426. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Site Engineer , ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ อัพเดท 5 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคตรังไฟฟ้ากำลัง


427. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : service engineer อัพเดท 2 พ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า


428. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , งานควบคุมคุณภาพ , งานออกแบบระบบไฟฟ้า อัพเดท 30 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากเกร็ดวิทย-คณิต


429. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : OMC อัพเดท 21 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเลิงนกทาวิทย์-คณิตย์


430. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Manager , Production manager อัพเดท 19 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาโท Chulalongkorn University Engineering Management
ปริญญาตรีKing Mongkut's Institute of Technology LadkrabangApplied Physics


431. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Service Engineer , Maintenance Engineer อัพเดท 2 เม.ย. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ไฟฟ้ากำลัง


432. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม อัพเดท 28 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า


433. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า


434. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Air craft store อัพเดท 25 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปวส. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรีม.ศรีปทุมวิศวกรรมไฟฟ้า


435. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเขียนแบบ , QC อัพเดท 23 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไฟฟ้ากำลัง


436. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 มี.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์อิเล็กทรอนิกส์


437. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 23 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นช่างกลโรงงาน


438. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสุทธิวรารามวิทย์ คณิต


439. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต อัพเดท 19 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไฟฟ้าอุตสาหกรรม


440. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ(VRF,VRV) , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรเขียนแบบ อัพเดท 8 ก.พ. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนซับบอนวิทยาคมวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 232    ต่อไป >>>
หางานสุพรรณบุรี   หางานประจวบ   หางานส่งเอกสาร   หางาน จันทบุรี   หางานพัทยาใต้   หางาน สงขลา   หางานจังหวัดขอนแก่น   หางานข้าราชการ   หางานคีย์ข้อมูล   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานปทุม   หางานขายเสื้อผ้า   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานสมุย   หางาน หาดใหญ่   หางานสระแก้ว   หางานบางนา   หางานเชียร์เบียร์   หางานพระราม3   หางานนครศรีธรรมราช  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา