ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,641 ประวัติ


4481. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 13 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์


4482. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer , support engineer , service engineer อัพเดท 13 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เครื่องมือวัดและควบคุม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม


4483. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรไฟฟ้า อัพเดท 11 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.เบ็ญจะมะมหาราชวิทย์-คณิต


4484. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สินเชื่อ อัพเดท 11 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี RU. Masscomunication
ปวส.-


4485. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , ผู้จัดการทางวิศวกรรม อัพเดท 10 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง


4486. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer Manager , Project Engineer , Service Engineer อัพเดท 9 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็คทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี อิเล็กทรอนิกส์


4487. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 8 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารวิทย์-ณิต


4488. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรงานระบบ , ผู้ช่วยผู้จัดการซ่อมบำรุง อัพเดท 8 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสตูลช่างไฟฟ้า


4489. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรงานซ่อมบำรุง อัพเดท 7 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.สยาม วิศวกรรมศาสตร์


4490. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 1. Electronic Engineer , 2. Process Engineer , 3. Production Engineer อัพเดท 7 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิเล็กทรอนิกส์


4491. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Supervisor , Junior Supervisor , ไฟฟ้า อัพเดท 7 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนลำปางเทคโนโลยีไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง


4492. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 6 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมวิทย์-คณิต


4493. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 6 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


4494. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , computor system support , ระบบสือสารโทรคมนาคม อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพห้วยย้อดช่างอิเล็กทรอนิกส์


4495. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 5 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทย์-คณิต


4496. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : product engineer , engineer , QA อัพเดท 4 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรสงคราม
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทลัยเทคนิคสมุทรสงครามเทคนิคคอมพิวเตอร์


4497. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 4 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี่ไฟฟ้ากำลัง


4498. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , งานpart-time , วิศวกรรมส่องสว่าง อัพเดท 4 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : พิษณุโลก
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมวิทย์-คณิต


4499. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวส.รร โทคโนโลยีแหลมฉบังไฟฟ้ากำลัง


4500. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 เม.ย. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเลคทรอนิก
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้วิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... 233    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |