ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,632 ประวัติ


4601. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 28 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พัทลุงวิทย์ - คณิต


4602. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรจัดซื้อ , ช่าง อัพเดท 28 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองช่างอิเล็กทรอนิกส์


4603. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , process engineer อัพเดท 27 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


4604. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎ์ธานีไฟฟ้า


4605. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิน อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวช. 55555555555 55555555
ปริญญาตรี555555555555555


4606. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ช่างไฟฟ้ากำลัง


4607. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 23 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่วิทย์-คณิต


4608. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานซ่อมบำรุง , วิศกรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิส์ , พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ อัพเดท 23 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรช่างอิเล็กทรอนิกส์


4609. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พระนครเหนือช่างอิเล็กทรอนิกส์


4610. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Engineer อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญวิทย์ขคณิต


4611. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนครไฟฟ้ากำลัง


4612. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Maitenance Egineer , Production Egineer อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาเอก ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ไฟฟ้ากําลัง


4613. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Educat,Teacher อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี N.E.U. Power Electric
ปวส.Laemthong Technology.Power Electric


4614. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์วิท-ตณิต


4615. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เทคโนโลยีโทรคมนาคม


4616. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 54 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน ไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยช่างกลปทุมวันเครื่องมือวัดและควบคุมในงานอุตสาหกรรม


4617. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร , วิศกรขาย อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายทวีธาภิเศกวิทย์-คณิต


4618. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , โฟร์แมน , ช่างเทคนิค อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีสยามไฟฟ้ากำลัง


4619. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : suppervisor , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสยามวิศวกรรมไฟฟ้า


4620. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรประจำโรงงาน อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ศูนย์กลางสถาบันเท๕โนโลยีราชมงคล (คลอง 6) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.เทคนิคท่าหลวงฯช่างไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 225 226 227 228 229 230 231 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |