ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,641 ประวัติ


4601. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 5 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


4602. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 5 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมไฟฟ้า


4603. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Product supervisor , Engineer อัพเดท 3 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวอิเล็คทรอนิคส์
ปวส.โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิคส์


4604. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 3 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส.
ปริญญาเอก


4605. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร , QA/QC อัพเดท 1 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท้ายหาดวิทย์-คณิต


4606. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรซ่อมบำรุง , หัวหน้า Line การผลิต อัพเดท 1 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี ม . ศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.เทคนิคท่าหลวงอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


4607. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , งานสื่อสาร อัพเดท 31 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดช่างอิเล็กทรอนิกส์


4608. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร ออกแบบงานระบบไฟฟ้า อัพเดท 31 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง


4609. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 30 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอิเล็คทรอนิกส์


4610. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 28 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.พัทลุงวิทย์ - คณิต


4611. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรจัดซื้อ , ช่าง อัพเดท 28 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองช่างอิเล็กทรอนิกส์


4612. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , process engineer อัพเดท 27 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : หนองบัวลำภู
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


4613. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎ์ธานีไฟฟ้า


4614. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิน อัพเดท 26 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวช. 55555555555 55555555
ปริญญาตรี555555555555555


4615. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า อัพเดท 24 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ช่างไฟฟ้ากำลัง


4616. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 23 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิต ม.เชียงใหม่วิทย์-คณิต


4617. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานซ่อมบำรุง , วิศกรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิส์ , พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ อัพเดท 23 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรช่างอิเล็กทรอนิกส์


4618. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรกระบวนการผลิต , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า กำลัง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต พระนครเหนือช่างอิเล็กทรอนิกส์


4619. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Engineer อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญวิทย์ขคณิต


4620. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 22 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนครไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 225 226 227 228 229 230 231 232 ... 233    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |