ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


641. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 20 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : นครราชสีมา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เครื่องกลไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไฟฟ้ากำลัง


642. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 7 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางไฟฟ้ากำลัง


643. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผจก.ผลิตภัณฑ์ , ผจก.ฝ่ายขาย , วิศวกรขาย อัพเดท 22 ธ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิยาลัยเทคโนโลยีนครปฐมไฟฟ้า


644. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุง , หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง อัพเดท 16 ธ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเลยไฟฟ้ากำลัง


645. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Design Engineer อัพเดท 25 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากไฟฟ้า


646. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 16 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(นครราชสีมา) วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.ประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์


647. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟฟ้า อัพเดท 14 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชไฟฟ้ากำลัง


648. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างกลึง CNC , ช่างติดตั้งระบบรับสัญญาณดาวทียม , ออกแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ อัพเดท 9 พ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 55 จังหวัด : อุดรธานี
ปวช. เทคนิค บ้านจั่น ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ประจักษ์ศิลปาคารสายสามัญ


649. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครการ , วิศวกรคุมงาน , site engineer อัพเดท 27 ต.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า


650. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 17 ต.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นไฟฟ้ากำลัง


651. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 27 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสอีเล็กทรอนิกส์


652. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 6 ก.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไฟฟ้า


653. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 22 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยวิทย์คณิต


654. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


655. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน,ผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้จัดการทั่วไป , วิศวกร อัพเดท 15 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 59 จังหวัด : อุตรดิตถ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.เทคโนโลยีนครราชสีมาไฟฟ้ากำลัง


656. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรประมาณราคา อัพเดท 13 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิช่างไฟฟ้า


657. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Pre-Sales , Engineer อัพเดท 11 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ไฟฟ้า
ปวส.เซนต์จอห์นโปลีเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์


658. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าแผนกไฟฟ้า อัพเดท 5 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี ม.เอเชียอาคเนย์ อิเล็กทรอนิกส์
ปวส.สุราษฎร์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


659. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าเครื่องมือวัด , ทุกตำแหน่ง อัพเดท 2 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนขอนแก่นเทคโนโลยีพาณิชยการไฟฟ้ากำลัง


660. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ผู้จัดการระบบคุณภาพ ISO อัพเดท 30 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมกศาสตร์ไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีไฟฟ้ากำลัง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |