ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,641 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales engineer อัพเดท 23 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปวส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเบญจมราชูทิศ


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 19 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุุรี วิศวกรรมศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีช่างไฟฟ้ากำลัง


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องมือวัด อัพเดท 16 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วิศวกรรมไฟฟ้า


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 6 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.ช่างกลอุดรธานีไฟฟ้ากำลัง


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Fitness Trainer , Content Writer อัพเดท 6 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , วิศวกร , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thammasat University Electronic and Communication
มัธยมศึกษาต้น-ปลายAssumption College Sriracha


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : NOC Engineer อัพเดท 27 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical engineer , Maintenance engineer , Superviser อัพเดท 23 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 23 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Factory manager , Production manager , Operation manager อัพเดท 6 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Electrical Engineering
ปวส.King Mongkut’s Institute of Technology North BangkokDiploma in Electrical Electronics


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Engineer , พนักงานขายด้านเทคนิค , วิศวกรโรงงาน อัพเดท 8 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำพูนอิเล็กทรอนิกส์


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบ อัพเดท 7 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการงานระบบ (Project Manager M&E) อัพเดท 3 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพังงาไฟฟ้ากำลัง


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหาร , หัวหน้างาน , ข่างอาวุโส อัพเดท 20 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมมาธิราช ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ปวส.วิทยาลัยเทตนิตยโสธรไฟฟ้ากำลัง (สาขาเครื่องกลไฟฟ้า)


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรระบบอัตโนมัติ , วิศวกรควบคุม อัพเดท 14 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แมคคาทรอนิกส์


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 9 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิทย์-คณิต


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 8 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอคเนย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ไฟฟ้ากำลัง


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Managing Director , Reginal Manager , General Manager อัพเดท 1 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
ปวช.ม.สุวรรณภูมิอิเล็กทรอนิกส์


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Project Manager , วิศวกรโครงการ อัพเดท 30 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรไฟฟ้า


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานระบบไฟฟ้าอาคารสูง , โฟร์เเมนระบบไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ธนบุรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 8 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 233    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |