ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการงานระบบ (Project Manager M&E) อัพเดท 3 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพังงาไฟฟ้ากำลัง


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริหาร , หัวหน้างาน , ข่างอาวุโส อัพเดท 20 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับสุโขทัยธรรมมาธิราช ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ปวส.วิทยาลัยเทตนิตยโสธรไฟฟ้ากำลัง (สาขาเครื่องกลไฟฟ้า)


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรระบบอัตโนมัติ , วิศวกรควบคุม อัพเดท 14 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แมคคาทรอนิกส์


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรซ่อมบำรุง อัพเดท 9 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิทย์-คณิต


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 8 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอคเนย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ไฟฟ้ากำลัง


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Managing Director , Reginal Manager , General Manager อัพเดท 1 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
ปวช.ม.สุวรรณภูมิอิเล็กทรอนิกส์


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Engineer , Project Manager , วิศวกรโครงการ อัพเดท 30 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรไฟฟ้า


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานระบบไฟฟ้าอาคารสูง , โฟร์เเมนระบบไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ธนบุรี วิศวกรรมอุตสาหการ
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเเพร่ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 8 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอิเล็กทรอนิกส์


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project management , Maintenance , วิศวกรออกแบบเครื่องจักร อัพเดท 8 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี KMITL Electrical engineer
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนห้องสอนศึกษาวิทย์ คณิต


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D ENGINEER , Embedded Engineer อัพเดท 7 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Director อัพเดท 5 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท รามคำแหง
ปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไฟฟ้า


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้า อัพเดท 3 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระนคร ไฟฟ้า อุสาหกรรม
ปวส.เทคนิคสุพรรณบุรีไฟฟ้ากำลัง


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Manager อัพเดท 29 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Lighting design , Lighting engineer , Electrical engineer อัพเดท 28 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.สถาบันการบินพลเรือนเครื่องวัดประกอบการบิน


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อัพเดท 18 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน อิเล็กทรอนิกส์การบิน


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SiteEngineer อัพเดท 15 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineering Manager , Senior Electrical Engineer อัพเดท 14 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม อสบ.ไฟฟ้า
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือไฟฟ้ากำลัง


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 13 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไฟฟ้ากำลัง


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิทยากรไฟฟ้า , ฝึกอบรม , วิศวกร อัพเดท 11 ต.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครุศาสตร์ไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |