ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,632 ประวัติ


121. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Freight Forwarder , Import - Export Officer อัพเดท 15 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบควบคุม


122. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม , วิศวกร อัพเดท 13 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร ไฟฟากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิค สคูลไฟฟ้ากำลัง


123. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรพลังงาน , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 12 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนชำนิเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง


124. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป , ตำแหน่งที่ว่าง อัพเดท 11 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยธนบุรี คณะวิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายการศึกษานอกระบบบางบอน-


125. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Facility Manager , Maintenance Manager , Engineering Manager อัพเดท 10 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์วิทย์-คณิต


126. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 9 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


127. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager , Project Engineer อัพเดท 8 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


128. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Maintenance Manager , Asst.Maintenance Manager , Maintenance​ Engineer อัพเดท 7 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไฟฟ้ากำลัง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีไฟฟ้ากำลัง


129. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ควบคุมและดูแลเครื่องจักรในการผลิต อัพเดท 3 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม ไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลิ้งฟ้าวิทยาคาร


130. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , ช่างเทคนิค , ซ่อมบำรุง อัพเดท 1 ก.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราช่างไฟฟ้า


131. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 30 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วศบ.อิเล็คทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์


132. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Software engineer , Signalling engineer อัพเดท 28 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Mahidol University Electrical engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายNavamindarajudiskruengthepmahanakhon schoolScience-Math


133. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : E&I Supervisor , QA/QC Supervisor , QA/QC Inspector อัพเดท 23 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ระยอง
ปวส. พัฒนเวชบริหารธุรกิจ การตลาด


134. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต อัพเดท 23 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็คทรอนิกส์
ปวช.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรีอิเล็คทรอนิกส์


135. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักควบคุมโรงงาน , งานวิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 22 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


136. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรฝึกอบรม , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 21 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์


137. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Test Engineer อัพเดท 16 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดาราวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


138. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าอาคารสุง , วิศวกรไฟฟ้าโรงงาน อัพเดท 8 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยามลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)เครื่องกลไฟฟ้า


139. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวะไฟฟ้า อัพเดท 7 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์


140. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale engineer , Electrical engineer , วิศวกรขาย อัพเดท 7 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันการบินพลเรือน วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์การบิน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุทรปราการวิทยาศาตร์ คณิตศาสต์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |