ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 4,631 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Engineer , Test Engineer , Production Engineer อัพเดท 2 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทวีธาภิเศกวิทย์ - คณิต


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Engineer , service engineer อัพเดท 29 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยแหลมทองเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineering , Service Engineering , Service Engineering อัพเดท 29 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีไฟฟ้ากำลัง


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 26 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ไฟฟ้า


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมออกแบบเครื่องจัรก , วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรรมโยธา อัพเดท 15 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองบัวพิทยาคารวิทย์-คณิต


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรไฟไฟ้า , เครื่องมอแพทย์ อัพเดท 14 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยวิทย์ - คณิต


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical Engineer , Production Engineer , Electronics Engineer อัพเดท 11 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์วิทย์-คณิต


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่าง อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิตไฟฟ้ากำลัง


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรออกแบบไฟฟ้า , วิศวกรซ่อมบำรุงรักษา อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทพศิรินทร์วิทย์-คณิต


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรออกแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลับอุบลราชธานี วิศกรรมไฟฟ้า


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค , QA,QC engineer อัพเดท 4 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำวิทย์-คณิต


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจัดซื้อ , วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรสนาม อัพเดท 30 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมวิทย์-คณิต


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการงานระบบ , ผู้ควบคุมงาน , ที่ปรึกษา ผู้ออกแบบ อัพเดท 27 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไฟฟ้า
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโลโลยีไฟฟ้่ากำลัง


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 26 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วศบ.ไฟฟ้า
ปวส.เทคโนโลยีสยามเครื่องกลไฟฟ้า


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเครื่องมือแพทย์ อัพเดท 25 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฟิสิกส์อุุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทย์-คณิต


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 25 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ไฟฟ้า
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไฟฟ้า


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Electrical engineer , Energy engineer (solar cell) , Production engineer อัพเดท 22 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครวิศวกรรมไฟฟ้า


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Analyst , Business Consultant , Data Analyst อัพเดท 20 เม.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 232    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |