ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,375 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ , วิศวกรโครงการ อัพเดท 1 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริหารโครงการ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมโยธา


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรประมาณราคา , วิศวกรสำนักงาน , วิศวกรโยธา อัพเดท 24 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโครงการ อัพเดท 23 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โยธา


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร สำรวจ , พิธีกร อัพเดท 19 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสำรวจ


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรจราจร/ขนส่ง , วิศวกรโยธา , วิศวกรขาย อัพเดท 19 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมขนส่ง)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ็Head of Property Department , Operation Derector , Senior Property / Facility Building Manager อัพเดท 11 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 160,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริหารธุรกิจ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลับมหานครวิศวกรรมโยธา


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Civil engineer อัพเดท 7 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิศวกรรมโยธา


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 20 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี ศรีปทุม วิศวกรรมโยธา


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรออกแบบ , วิศวกรควบคุม อัพเดท 17 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมโยธา


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Highway Engineering , Civil Engineering อัพเดท 16 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร Transportation
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรวิศวกรรมโยธา


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อะไรก็ได้ อัพเดท 15 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เลขานุการ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Development อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Structural engineer อัพเดท 8 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานโยธา อัพเดท 30 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Civil Engineer , QA/QC Engineer , Trainning Engineer อัพเดท 25 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , บุคคล ฝึกอบรม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคควบคุมผลิต Precast อัพเดท 25 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา เชียงราย วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางช่างก่อสร้าง


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site.Engineer​ , Office​ Engineer​ , Cots.engineer​ อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ วิศวกรรมโยธา


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ , วิศวกรโยธา , BIM Manager อัพเดท 22 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมโยธา


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Project Manager , Manager อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีช่างโยธา


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรประมาณราคา , วิศวกรขาย อัพเดท 21 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อุบลราชธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 169    ต่อไป >>>
หางานจิวเวลรี่   หางานอสังหา   หางาน กทม   หางานเพชรบุรี   หางานเกษตร   หางานกระบุรี   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานสปริง   หางานภาษาอังกฤษ   หางานรัตภูมิ   หางานสมัครงานลำปาง   หางานแถวบางแค   หางานแถวปทุมธานี   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานพิษณุโลก   หางานออนไลน์   หางานราช  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา