ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,376 ประวัติ


3301. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : office engineer , site engineer อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตโยธา


3302. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธาภาคสนาม , วิศวกรโยธาประจำออฟฟิศ , วิศวกรโยธา อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชช่างก่อสร้าง


3303. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 23 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โยธา


3304. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อัพเดท 22 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี วค.จอมบึง ก่อสร้าง
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระนองก่อสร้าง


3305. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประมาณราคา , เขียนแบบ อัพเดท 19 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตากช่างก่อสร้าง


3306. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 18 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมโยธา
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่างโยธา


3307. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ภาคสนาม อัพเดท 17 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่างโยธา


3308. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : quantity survey,estimatetor , foreman&survey , site engineer อัพเดท 17 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี rajamangkala bangkok civil engineer
ปวส.sisaket technical collegebuilding construction


3309. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรควบคุม อัพเดท 15 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขุนยวมวิทยาวิทย์-คณิตฯ


3310. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรทั่วไป , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 15 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราดวิทย์-คณิต


3311. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานล้างจาน อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 6,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคดุสิตช่างโยธา


3312. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ระนอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา วิศวกรรมโยธา
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลช่างโยธา


3313. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , Project Engineer , Planning/QS. Engineer อัพเดท 14 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอำนาจเจริญวิทย์-คณิต


3314. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรภาคสนาม อัพเดท 13 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมโยธา
ปวส.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเทคนิคก่อสร้าง


3315. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มทร.ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเข่ตภาคพายยัพช่างโยธา


3316. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า อัพเดท 12 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย การศึกษานอกโรงเรียน วิทย์3-คณิตย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีลาจารพิพัฒน์วิทย์-คณิตย์


3317. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม อัพเดท 11 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีรามงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย-เยอรมัน)ช่างก่อสร้าง


3318. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : SALE ENGINEER , ควบคุมงานก่อสร้าง , งานออกแบบถนน อัพเดท 11 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาช่างก่อสร้าง


3319. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office engineer , เจ้าหน้าที่ประมาณราคา , ประเมินราคาทรัพย์สิน อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เทคนิคการโยธา


3320. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : . , . , . อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง MBA


<<< ก่อนหน้า    1 ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 169    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |