ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,378 ประวัติ


3321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office engineer , เจ้าหน้าที่ประมาณราคา , ประเมินราคาทรัพย์สิน อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เทคนิคการโยธา


3322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : . , . , . อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง MBA


3323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงการ , วิศวกรสนาม อัพเดท 10 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษช่างก่อสร้าง


3324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรสนาม , วิศวกรโครงการ อัพเดท 9 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม. เกษมบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
ปวส.เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือก่อสร้าง


3325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสนาม , วิศวกรควบคุมงานก่อสร่าง อัพเดท 9 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทช่างก่อสร้าง


3326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer อัพเดท 8 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิค ตรังช่างก่อสร้าง


3327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 8 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาช่างก่อสร่าง


3328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 7 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาเนย์ โยธา
ปวส.เทคโนโลยี่เปรมฤทัยก่อสร้าง


3329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ วิศวกรรมโยธา
ปวส.มหาวิทยาลัย เอเชียอาคเนย์ช่างก่อสร้าง


3330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานโยธา , เขียนแบบ , สำรวจ อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : สกลนคร
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สกลนคร วิชาช่างโยธา
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สกลนครวิชาช่างโยธา


3331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา , วิศวกรโยธา อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยมหานคร โยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ช่างก่อสร้าง


3332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกร อัพเดท 6 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางช่างก่อสร้าง


3333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้ช่วยวิศวกร อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ช่างโยธา


3334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Engineer , Office Engineer , Project Engineer อัพเดท 5 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Mahanakorn Univeersity of Technology Civil Engineering
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตอุเทนถวายวิชาช่างก่อสร้าง


3335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรสนาม อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมโยธา
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาช่างก่อสร้าง


3336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชสายวิทย์-คณิต


3337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกร , วิศวกร อัพเดท 4 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตช่างก่อสร้าง


3338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , office อัพเดท 3 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.เตรียมอุดมศึกษาวิทย์-คณิต


3339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมงาน , ออกแบบงาน , ประมาณราคา อัพเดท 2 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครุศาสตร์โยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีช่างก่อสร้าง


3340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา อัพเดท 1 มี.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชุมพรช่างก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 169    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |