ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,375 ประวัติ


21. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Quantity Surveyor) อัพเดท 14 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโยธา (สาขาย่อย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครวิศวกรรมโยธา


22. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวโยธา , sales engineer อัพเดท 10 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬภรณราชวิทยาลัย ตรัง


23. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office Engineer , Site Office Engineer , Site Engineer อัพเดท 4 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร วิศวกรรมโยธา
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลำปางโยธา


24. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธาอาวุโส , ผู้จัดการงานก่อสร้าง , วิศวกรออกแบบโครงสร้าง อัพเดท 25 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน


25. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโครงสร้าง , วิศวกรโยธา อัพเดท 24 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์


26. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer อัพเดท 19 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี UC Davis Civil Engineering


27. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรภาคสนาม อัพเดท 7 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์วิทย์-คณิต


28. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site engineer , วิศวกรสนาม อัพเดท 26 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมวิทย์-คณิต


29. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , consulting engineer อัพเดท 26 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมโยธา


30. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้บริหาร อัพเดท 21 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธา


31. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ , เขียนแผนที่ อัพเดท 18 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวังหมีพิทยาคมสายวิทย์-คณิต


32. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกรประมาณราคา , วิศวกรสำนักงาน , QS Engineer อัพเดท 16 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิศวกรรมโยธา


33. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Structural Engineer , Site Engineer , Office Engineer อัพเดท 15 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒วิทย์-คณิต


34. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office Engineer , Estimate Engineer , Civil Engineer อัพเดท 14 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโยธา


35. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา ควบคุมงาน , วิศวกรกรประมาณราคา อัพเดท 5 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โยธา-ชลประทาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยวิทย์-คณิต


36. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Planning Engineer , Civil Engineer , Contract Engineer อัพเดท 26 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมโยธา


37. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโยธา , วิศวกรสำนักงาน อัพเดท 3 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิศวกรรมโยธา


38. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer , qa/qc civil engineer อัพเดท 31 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา


39. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Office Engineer , Procurement Engineer อัพเดท 28 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมโยธา


40. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสำรวจ อัพเดท 28 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสำรวจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมคงคาวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 169    ต่อไป >>>
หางานพิษณุโลก   หางานคลีนิค   หางาน หาดใหญ่   หางานอสังหา   หางานเขตลาดกระบัง   หางานแหลมฉบัง   หางาน ขอนแก่น   หางาน part time   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานว่างภูเก็ต   หางานสุรินทร์   หางาน สงขลา   หางานอุดร   หางานอมตะนคร   หางานในเขตประเวศ   หางานวิศวกรไฟฟ้า   หางานลำพูน   หางานนครปฐม   หางานลําปาง  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา