ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุระการ Excel,word,power piont , Reader,supperviser , แผนกช่างทั่วไป อัพเดท 18 ก.พ. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรไฟฟ้า อัพเดท 12 ธ.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสารฯ)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทวีธาภิเศกวิทย์-คณิต


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 14 พ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อิเล็กทรอนิกค์เทคนิคคอมพิวเตอร์


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ , ติดต่อประสานงานกับลูกค้า , ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า อัพเดท 13 พ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 7 พ.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วศบ โทรคมนาคม


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน , ช่างสำรวจ , ช่างโยธา อัพเดท 5 ต.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สกลนคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ช่างโยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายกศน. อ.อกาศอำนวย จ.สกลนคร-


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิมายวิทยาวิทย์-คณิต


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานช่างโทรคมนาคม , พนักงานควบคุมเครื่องจักร อัพเดท 24 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัยสงขลา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยะลาโทรคมนาคม


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication Engineer , Service Engineer , Sale Engineer อัพเดท 20 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.โรงเรียนเทคโนโลยีสยามช่างอุตสาหกรรม


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sela engineer อัพเดท 18 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นโทรคมนาคม


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิคไฟฟ้าอิเล๊กทรอนิกส์ , ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ , ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า อัพเดท 15 ก.ย. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายอิเล็กทรอนิกส์


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 30 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลล้านนา โทรคมนามค
ปวส.เทคนิคเชียงใหม่โทรคมนาคม


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรด้านการสื่อสาร , ช่างเทคนิคด้านการสื่อสาร อัพเดท 25 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตโทรคมนาคม


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , พนักงานบัญชี อัพเดท 22 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโคกสำโรงวิทยาวิทย์-คณิต


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 20 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตามตำแหน่งที่สมัคร อัพเดท 20 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 56 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมวิทย์-คณิต


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรบริการหลังขาย , วิศวกระบบ อัพเดท 14 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย-เยอรมัน) อิเล็กทรอนืกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ชนบทศึกษาวิทย์-คณิต


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล , ครูสอนพิเศษ อัพเดท 5 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนชลกันยานุกูล 2.7


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสื่อสารโทรนาคมคม , ช่างเทคนิคการสื่อสาร อัพเดท 4 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนสงขลาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรม , ครู อาจารย์ , ฝึกอบรบ อัพเดท 2 ส.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามโทรคมนาคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |