ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 832 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : maintenance engineer อัพเดท 14 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมาอิเล็กทรอนิกส์


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร , วิศวกรออกแบบ(CAD) อัพเดท 10 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดรางบัววิทย์-คณิต


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมงาน , ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน อัพเดท 3 ม.ค. 2554
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : พะเยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพะเยาอิเล็คทรอนิค


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร,, โทรคมนาคม , อิเล็กทรอนิกส์ , สื่อสาร อัพเดท 23 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ) เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ช่างอิเล็กทรอนิกส์


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering/Technician: Telecommunication engineer , Engineering/Technician: Communication Network Engineer , IT/Computer: Telecommunications Technician อัพเดท 14 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่อิล็กทรอนิกส์สื่อสาร


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 9 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ม.ราชภัฏนครราชสีมา อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาเทคนิคคอมพิวเตอร์


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 8 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 ธ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพังงาไฟฟ้ากำลัง


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานบริการ อัพเดท 23 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : สระบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เสาไห้ วิมลวิทยานุกูล
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสระบุรีคอมธุระกิจ โทรคมนาคม


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สื่อสารโทรคมนาคม , เส้นใยแก้วนำแสง , สัญญาณ อัพเดท 22 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโลยีมหานคร โทรคมนาคม


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานชางเทคนิคโทรคมนาคม อัพเดท 20 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคยะลาโทรคมนาคม


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 19 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีอิเล็กทรอนิกส์


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร , Service Engineer อัพเดท 5 พ.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีอิเล็กทรอนิกส์


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างติดตั้ง ดูแลระบบ อัพเดท 28 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตโทรคมนาคม


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , Qc อัพเดท 23 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง โทรคมนาคม
ปวส.เทคนิคสัตหีบอิเล็กทรอนิกส์


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale engineer อัพเดท 21 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวิทยา๒วิทย์-คณิต


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง , ประชาสัมพันธ์ , ฝึกอบรม อัพเดท 4 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพชุมแพอิเล็กทรอนิกส์


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสื่อสารประชาสัมพันธ์ , การขาย , ฝึกอบรม อัพเดท 4 ต.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพชุมแพอิเล็กทรอนิกส์


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : webmaster อัพเดท 26 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี วิศวะคอมพิวเอตร์
ปริญญาตรี


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , พนักงานขาย , พนักงานทั่วไป อัพเดท 21 ก.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชระบบโทรคมนาคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |