ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


321. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 29 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ช่างอิเล็กทรอนิกส์


322. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Engineer , Engineer อัพเดท 27 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Rajamangala University of Technology Telecommunication Engineering
ปวช.Siam Institute of TechnologyElectronic


323. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 24 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสาร


324. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 23 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.ธุกิจบัณฑิตย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้ววิทย์-คณิต


325. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , IT , Technician อัพเดท 22 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.ม.เทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร


326. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 21 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วข.ขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์- สื่อสาร


327. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Customer Service Engineer (CSE) , วิศวกร ประจำเมืองทอง อัพเดท 19 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


328. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการข้อมูลลูกค้า , พนักงงานฝึกอบรม อัพเดท 18 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิศวกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอิเล็กทรอนิกส์


329. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : telecommunication engineering , tachnician อัพเดท 18 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเทคนิคคอมพิวเตอร์


330. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 18 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอิเล็กทรอนิกส์/โทรคมนาคม


331. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , วิศวกรไฟฟ้า , วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร อัพเดท 17 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนันทบุรีวิทยาวิทย์-คณิต


332. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 17 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ ไฟฟ้า - สื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรียาภัยวิทย์ขคณิต


333. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Technician , Customer Service อัพเดท 14 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันโทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไฟฟ้า โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.หอวังวิทย์-คณิต


334. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่างเทคนิค อัพเดท 12 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาววิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล้กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.มหาววิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานววิทยาเขตขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์


335. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรอิเล็กรทรอนิกส์ , วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม , งานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อัพเดท 10 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 85,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน บ้านแท่นวิทยาวิทย์-คณิต


336. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ดูแลระบบเครือข่าย , ช่างเทคนิค อัพเดท 7 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


337. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engimeer , Support Engineer อัพเดท 6 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


338. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , telecommunication Engineer อัพเดท 3 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : พิจิตร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลกอิเล็กทรอนิคส์-คอมพิวเตอร์


339. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 พ.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่สาขาอิเล็กทรอนิกส์


340. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ , วิศวกรดูแลระบบในบริษัท , วิศวกรดูแลระบบในโรงงาน อัพเดท 30 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายาอิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 42    ต่อไป >>>
หางานก่อสร้าง   หางานในร้อยเอ็ด   หางานอสังหา   หางาน ลำปาง   หางานสมัครงานลำปาง   หางานสปริง   หางานที่พัทยา   หางานลําพูน   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานตรัง   หางานทำที่ตรัง   หางานวิจัย   หางานฟรีแลนซ์   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานนิคมลาดกระบัง   หางานครู   หางานพะเยา   หางาน โรงแรม   หางานลาดพร้าว   หางานออฟฟิศรังสิต  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา