ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


341. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 29 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม


342. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecom Engineer , Network System Engineer , Electrical Engineer อัพเดท 29 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยมหิดล วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดนวลนรดิศวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


343. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 26 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทอิเล็กทรอนิกส์


344. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QA Engineer อัพเดท 26 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์


345. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมงาน อัพเดท 26 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเวียงมอกวิทยาวิทย์-คณิตย์


346. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรสื่อสาร , วิศวกรติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง อัพเดท 25 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่วิทย์-คณิต


347. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer , Service Engineer , System Engineer อัพเดท 23 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Telecommunications Engineering
มัธยมศึกษาต้น-ปลายPakthongchaiprachaniramit SchoolScience - Mathematics


348. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ , วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม , ช่างเทคนิค อัพเดท 20 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรอิเล็กทรอนิกส์


349. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 19 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมการสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.ดาราสมุทรวิทย์-คณิต


350. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , QC , เจ้าหน้าที่เเผนก IT อัพเดท 7 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กโทรนิกส์โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อิเล็กโทรนิกส์โทรคมนาคม


351. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 7 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อิเล็กทรอนิกส์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครอิเล็กทรอนิกส์


352. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 6 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์ธานีวิทย์-คณิต


353. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิด อัพเดท 5 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี kmitl โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชุมพลวิทย์ - คณิต


354. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร/โทรคมนาคม , วิศวกรอิเล็คโทรนิค , วิศวกรเขียนโปรแกรม อัพเดท 4 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดราชบพิธวิทย์-คณิต


355. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QC , พนักงานต้อนรับ , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 3 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พืชไร่นา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.รัตนราษฎร์บำรุงสายวิทย์-คณิต


356. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , ช่างเทคนิคโทรคมนาคม อัพเดท 3 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคตรังโทรคมนาคม


357. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : R&D , Programmer อัพเดท 1 เม.ย. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตากอิเล็กทรอนิกส์


358. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication Engineer , Engineer , technician อัพเดท 30 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.ม.สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรีอิเล็กทรอนิกส์


359. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โทรคมนาคม สื่อสาร อัพเดท 30 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ อิเล็คโทรนิคส์ สื่อสาร


360. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขายสินค้าทั่วไป , จดเช็ครายการสินค้า , พิมพ์เอกสาร อัพเดท 25 มี.ค. 2553
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจอมคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สตรีวิทยา2สายวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 42    ต่อไป >>>
หางานออฟฟิศรังสิต   หางานสระแก้ว   หางานฝ่ายผลิต   หางาน นครปฐม   หางานพัทยา   หางานในขอนแก่น   หางานภาคใต้   หางานมหาสารคาม   หางานเรือ   หางาน มหาสารคาม   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานเทเลเซลล์   หางานร้านกาแฟ   หางานลําพูน   หางานฉะเชิงเทรา   หางานโรงแรมพัทยา   หางาน กิมหยง   หางานลาดกระบัง   หางานสุพรรณบุรี   หางาน ภาษาจีน  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา