ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร อัพเดท 26 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบังวิศวกรรมโทรคมนาคม


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Supervisor , RF Engineer , Telecommunication Engineer อัพเดท 5 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ช่างอิเล็กทรอนิกส์


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : engineer อัพเดท 4 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นครพนม
ปริญญาตรี SUMNAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY โทรคมนาคม


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 3 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีวิศวกรรมโทรคมนาคม


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : project coordinator , technical , Design network อัพเดท 21 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปวช.สยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Site Supervisor , RF Engineering อัพเดท 29 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคน่านอิเล็กทรอนิกส์


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรโครงข่าย อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเทคนิคคอมพิวเตอร์


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ผู้ดูแลระบบ อัพเดท 11 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม (RF Engineer) อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : System Engineer , Network Engineer , NOC อัพเดท 8 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Business Development Manager , Product Planning Manager , Program management Manager อัพเดท 5 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท Chulalongkorn University MBA
ปริญญาตรีChulalongkorn UniversityElectrical Engineering


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 1 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Site Engineer , Telecom Engineer อัพเดท 28 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสลกบาตรวิทยาวิทย์-คณิต


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Rf Engineer อัพเดท 22 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี โทรคมนาคม


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Radio Frequency engineer , Drive test engineer , OSS engineer อัพเดท 22 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทย์-คณิต


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร , อื่นๆ อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมวิทย์-คณิต


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตามความต้องการของบริษัท , วิศวกร, โปรแกรมเมอร์ , เจ้าหน้าที่ด้านไอที , เจ้าหน้าที่สื่อ, โทรคมนาคม, โทรทัศน์ อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์ นนทบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชำป่างามวิทยาคมวิทย์-คณิต


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : RF engineer , ์NOC engineer อัพเดท 31 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโ,ยรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิทย์-คณิต


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายผลิต , วิศวกรการผลิต , นักร้องนักแต่งเพลง อัพเดท 25 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 42    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |