ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 832 ประวัติ


821. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าฝ่าย , creative อัพเดท 14 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี The University of Nottingham วิศวะคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายอัสสัมชัญวิทย์-คณิต


822. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 13 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรีอิเล็กทรอนิกส์


823. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Emgineering อัพเดท 11 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้อิเล็กทรอนิกส์


824. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 4 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สกลนคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สกลนครพัฒนศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


825. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 4 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. สตรีสมุทรปราการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


826. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรด้านสื่อสาร/โทรคมนาคม , พริตตี้/PC , วิศวกรระบบ(network engineer) อัพเดท 1 ก.พ. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหอวังวิทย์-คณิต


827. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม อัพเดท 30 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม


828. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรควบคุมคุณภาพ , วิศวกรโรงงาน , วิศวกรโทรคมนาคม อัพเดท 21 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวไฟฟ้า โทรคมนาคม
ปวส.โรงเรียนเทคนิคพระรามหกอิเล็กทรอนิคส์


829. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer , Telecom Engineer, Technical Support , System Engineer, Technician อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคตรังช่างอิเล็กทรอนิกส์


830. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ซุปเปอร์ไวร์เซอร์ , ซุปเปอร์ไวร์เซอร์ , ช่างเทคนิค อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(โทรคมนาคม)
ปวส.ร.ร.ธีรภาดาเทคโนโลยีเทคโนโลยีโทรคมนาคม


831. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecommunication Engineering อัพเดท 13 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Telecommunication Engineer
ปวส.Rajamangala Institute of Technology Nonthaburi CampusTechnical Computer


832. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineer , Sales Engineer อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : สระบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนืออิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |