ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Telecom Engineer , RF Engineer , Network Engineer อัพเดท 19 มิ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์โทรคมนาคม


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sale อัพเดท 12 พ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , Clerk อัพเดท 6 มี.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคระยอง เคมีปฏิบัติการ


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายผลิต , อื่นๆๆ อัพเดท 12 ม.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ระบบโทระคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์อิเล็กทรอนิกส์


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร อัพเดท 3 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทรคมนาคมและเครือข่าย
ปวช.โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (นนทบุรี)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรสื่อสาร , Sale , ประชาสัมพัธ์ อัพเดท 1 ก.ย. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า , บุคคล อัพเดท 19 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปวช.โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจภาษาต่างการเทศ


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ , Project engineer อัพเดท 7 ส.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอิเล็กทรอนิกส์


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานสารสนเทศ , Sale engineer , customer support อัพเดท 1 ก.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิพัฒนาโปรแกรม


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , วิศวกรระบบ , วิศวกรควบคุม อัพเดท 27 พ.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมวิทย์-คณิต


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานขายสินค้า อัพเดท 25 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาวิทย์-คณิต


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 3 มี.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ช่างโทรคมนาคม
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นช่างโทรคมนาคม


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , บริการ , เทรนนิ่ง อัพเดท 13 ม.ค. 2557
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนานคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , หัวหน้างาน , drafman อัพเดท 4 ธ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตรวจสอบเครือข่ายโทรศัพท์ อัพเดท 23 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager อัพเดท 20 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โทรคมนาคม


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายขาย , ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 14 ส.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์อิเล็กทรอนิคส์


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Engineering อัพเดท 15 ก.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมวิทย์ฯ-คณิตฯ


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , ช่าง อัพเดท 21 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาอิเล็กทรอนิกส์


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Process & Production Engineer , Sale Engineer , Programmer อัพเดท 10 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายา โทรคมนาคมเพื่อการสื่อสาร
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายาอิเล็กทรอนิกส์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 42    ต่อไป >>>
หางานในร้อยเอ็ด   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานหาดใหญ่   หางานกทม   หางานโรงพยาบาลเปาโล   หางานก่อสร้าง   หางานพะเยา   หางานสุราษฎร์ธานี   หางานหัวหิน   หางานแม่บ้าน   หางานขับรถส่งของ   หางานทําเชียงใหม่   หางานในสมุทรสงคราม   หางานที่ระยอง   หางานราช   หางานบริษัทต่างชาติ   หางานขับรถ   หางานเชียร์เบียร์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา