ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 830 ประวัติ


161. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เช็ค stock หนังสือ อัพเดท 9 มิ.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ มากกว่า 200,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางุนเทียน


162. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Service Engineer , วิศวกรทางการแพทย์ , วิศวกรภาคสนาม อัพเดท 30 พ.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เขตนนทบุรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีอิเล็กทรอนิกส์


163. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : walk test อัพเดท 28 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชมงคลกรุงเทพ วิศวอิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคม


164. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป อัพเดท 21 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์วิทย์-คณิต


165. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โทรคมนาคม อัพเดท 2 เม.ย. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิศวโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมโทรคมนาคม


166. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถธุรการ , ขับรถส่งสินค้า , ขับรถผู้บริหาร อัพเดท 26 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 54 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม คณิต อังกฤษ


167. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 25 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิตฯ


168. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Engineer , Engineer , ที่เหมาะสม อัพเดท 7 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาวิทย์-คณิต


169. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : : พนักงานบริการลูกค้า Telewiz อัพเดท 5 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมโทรคมนาคม(ไฟฟ้าสื่อสาร)


170. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , แคชเชียร์ , พนักงานขาย อัพเดท 18 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ร.ร.หนองหงษ์พิทยาคม


171. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Network Engineer อัพเดท 15 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


172. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 8 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ช่างก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.นาดีวิทยา


173. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร , technical support อัพเดท 8 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สารสนเทศและการสื่อสาร
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพเทิงเทคนิคคอมพิวเตอร์


174. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศกร อัพเดท 6 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรมโทรคมยนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองยางพิทยาคมวิทย์-คณิต


175. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกร อัพเดท 4 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิศวกรรโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดวิทย์-คณิต


176. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิศวกรโทรคมนาคม , ช่างคอมพิวเตอร์ , ช่างถ่ายภาพ อัพเดท 26 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคระยองเทคนิคคอมพิวเตอร์


177. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ติดตั้งวางระบบอิเล็กทรอนิกส์ , ช่างเทคนิค , ซ่อมบำรุง อัพเดท 7 พ.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


178. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sound engineer อัพเดท 24 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยรมหานคร โทรคมนาคม
ปวส.ราชมงคลพระนครเหนืออิเล็กทรอนิกส์


179. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : site engineer อัพเดท 4 ต.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบดินเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)วิทย์


180. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ document , ธุรการทั่วไป อัพเดท 5 ก.ย. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น โทรคมนาคม(สื่อสารข้อมูล)


<<< ก่อนหน้า    1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 42    ต่อไป >>>
หางานระยองปลวกแดง   หางาน event manager   หางานที่ระยอง   หางานในสมุทรสาคร   หางานบุรีรัมย์   หางานกฎหมาย   หางาน pc   หางานทนายความ   หางาน ภาษาจีน   หางานลำพูน   หางาน กาฬสินธุ์   หางานพังงา   หางาน ลำปาง   หางานลาดพร้าว   หางานศรีสะเกษ   หางาน นครสวรรค์   หางานทำที่ตรัง   หางานแถวรามคําแหง1   หางานฟอกย้อมผ้า  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา