BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ,งานวิจัย,การประกันภัย , การเงิน-การธนาคาร , งานการศึกษา,วิชาการ,อาจารย์ อัพเดท 16 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปากช่องวิทย์-คณิต


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานpart time อัพเดท 13 มี.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีวิทย์-คณิต


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง อัพเดท 28 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติ


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : planning , วิเคราะห์ข้อมูล , QC อัพเดท 28 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)วิทย์-คณิต


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , เจ้าหน้าที่จัดซื้อ อัพเดท 27 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุงวิทย์-คณิต


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ควบคุมคุณภาพ , ประสานงาน อัพเดท 18 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านลาดวิทยาวิทย์คณิต


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 15 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายคงทองวิทยาวิทย์-คณิต


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ อัพเดท 12 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 10 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ อัพเดท 5 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชิโนรสวิทยาลัยวิทย์-คณิต


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานกลุ่มคณิตศาสตร์ประกันภัย อัพเดท 3 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.ธรรมศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรยมอุดมศึกษาน้อมเกล้าวิทย์ - คณิต


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ , เก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 2 ก.พ. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมวิทยศาตร์-คณิตศาตร์


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , นักวิจัย อัพเดท 26 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศสถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีราชินูทิศวิทย์-คณิต


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : - อัพเดท 26 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย - -


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวางแผน , นักวิเคราะห์ระบบ อัพเดท 24 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สารสนเทศสถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองเรือวิทยา


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล , นักวิจัยเชิงปริมาณ อัพเดท 22 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสถิติประยุกต์


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , admin , คีย์ข้อมูล อัพเดท 9 ม.ค. 2556
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงวิทย์-คณิต


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านสนันสนุกวิชาการ , งานด้านสถติ อัพเดท 24 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี สถิติประยุกตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายดอนเมืองทหารอากาศบำรุงวิทย์-คณิต


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ , พนักงานการเงิน , ครูอาจารย์ อัพเดท 15 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมวิำไลวิทย์-คณิต


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้า อัพเดท 14 ธ.ค. 2555
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม.แม่โจ้ คณิตศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap