BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


41. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูล , data analyst , นักสถิติ อัพเดท 28 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ


42. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักพัฒนาธุรกิจ อัพเดท 19 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติธุรกิจ และการประกันภัย


43. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Assist Manager , Senior Manager อัพเดท 30 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ /สถิติ


44. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถิติ , วิเคราะห์ข้อมูล , การเงิน อัพเดท 25 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


45. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , Data Analysis อัพเดท 18 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


46. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Account Executive , นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อัพเดท 8 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณิตศาสตร์ประกันภัย


47. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , วางแผนและนโนบาย อัพเดท 19 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาวิทย์-คณิต


48. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ , ธุรการ , นักสถิติ อัพเดท 13 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเทพศิรินทร์ สมุทรปราการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


49. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : data analyst อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย สถิิติ ประกันภัย


50. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สถิติ(วิเคราะห์ข้อมูล) , เจ้าหน้าที่การเงิน , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถิติ


51. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบัญชี อัพเดท 27 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมูลนิธิวิทย์-คณิต


52. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ข้อมูลและการประสาน อัพเดท 13 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


53. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Digital Marketing , Social Media , Data Analysis อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท ธุรกิจบัณฑิต วิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่
ปริญญาตรีสวนดุสิตสถิติประยุกต์


54. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , วางแผนการผลิต อัพเดท 28 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์รังสิต คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายธัญบุรีวิทย์-คณิต


55. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 27 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณิตศาสตร์


56. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data scientist , นักวิเคราะห์ข้อมูล , นักสถิติ อัพเดท 24 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนภัทรญาณวิทยา


57. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 21 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายนาวังศึกษาวิชวิทย์-คณิตฯ


58. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Data Analyst , Business Analyst อัพเดท 20 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาการประกันภัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีวิทย์-คณิต


59. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้ออาวุโส , หัวหน้างานจัดซื้อ อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถิติประยุกต์การจัดการโลจิสติกส์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐศาสตร์


60. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , สถิติ , การตลาด อัพเดท 31 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชุมแสงชนูทิศวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap