BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,184 ประวัติ


61. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : transport planning อัพเดท 29 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) วิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณิตศาสตร์การจัดการ


62. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : BI, BA , Data Analyst อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


63. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ต่อประกัน อัพเดท 23 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางบาลวิทย์-คณิต


64. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่สถิติ , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สถิติ อัพเดท 21 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์ธานีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


65. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 14 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


66. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ อัพเดท 11 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีวัดมหาพฤฒารามศิลป์ คำนวณ


67. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล อัพเดท 9 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


68. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักพัฒนา , เจ้าหน้าที่สถิติ , นักวิจัย อัพเดท 6 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติประยุกต์


69. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประมาณราคา , quantity surveyor อัพเดท 24 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถิติประยุกต์.


70. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ , วางแผนการตลาด อัพเดท 17 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ
ปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณิตศาสตร์ประยุกต์


71. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ สถิติ , Data Analysis , Data science อัพเดท 12 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถิติประยุกต์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายวัดราชบพิธวิทย์-คณิต


72. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักคณิตศาสตร์ประกันภัย , ครู อัพเดท 10 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ยโสธร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนยโสธรพิทยาคมวิทย์-คณิต


73. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคาระห์สินเชื่อ , วิเคราะห์ข้อมูล , ธุรการ อัพเดท 8 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติประยุกต์


74. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูคณิตศาสตร์ อัพเดท 7 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสิงห์บุรีวิทย์ คณิต


75. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป , Demand Planning , นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อัพเดท 4 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดพุทธบูชาวิทย์ คณิต


76. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสถิติ , พนักงานบัญชี อัพเดท 4 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ


77. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิเคราะห์ข้อมูล , พนักงานบัญชี อัพเดท 4 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


78. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Field manager , Operation manager , Research อัพเดท 2 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Rattana​ bundit University Apply statistics


79. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าที่วิเคราะห์ข้อมูล , นักวิเคราะห์ระบบ , นักวิจัยเเละพัฒนา อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถิติ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพรตพิทยพยัตวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


80. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล , วางแผนการขายโดยใช้สถิติในการวางแผน อัพเดท 30 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , การขาย การตลาด , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อุทัยธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถิติ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 60    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap