ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาด อัพเดท 6 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ธุรกิจ


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน บรรณาธิการ อัพเดท 4 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ​ งานเอกสาร อัพเดท 3 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ภูเก็ต​ คอมพิวเตอร์ศึกษา


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานฝึกอบรม , งานบริหารโครงการ , งานวิจัยการศึกษา อัพเดท 2 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ออกแบบนิเทศศิลป์


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอาจารย์ อัพเดท 28 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Accout Eexecutive , Secretary , Sales อัพเดท 25 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Dhonburi Rajabhat University ภาษาอังกฤษ


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝึกหัด , ผู้ช่วยผู้จัดการ อัพเดท 24 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จิตวิทยาแลการแนะแนว
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจิตวิทยาและการแนะแนว


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วย Graphic Design , เจ้าหน้าที่ธุรการ , กราฟฟิกดีไซน์ อัพเดท 18 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : อาจารย์ภาษาจีน อัพเดท 16 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรีภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สอนภาษาอังกฤษ , ติดต่อต่างประเทศ อัพเดท 14 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โปรดิวเซอร์ อัพเดท 9 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 49 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT Support , IT Helpdesk , NOC,System Operator,Monitoring อัพเดท 5 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , โภชนาการ อัพเดท 4 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏสวนดุสิต คหกรรม
ปวส.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้ธุรกิจอาหาร


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , หัวหน้าคลังสินค้า อัพเดท 3 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อุตสาหกรรมศิลป
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมายานยนต์


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประเมินราคาทรัพย์สิน อัพเดท 3 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศึกษา


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู,ผู้ช่วยสอน , ธุระการ อัพเดท 2 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง จิตวิทยาการปรึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนทองแสนขันวิทยาศิลป์ภาษา


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานบัญชี อัพเดท 31 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : ศรีสะเกษ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ครุศาสตร


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : วิจัยและพัฒนา​ , ควบคุม​คุณภาพ​ , นักวิชาการ อัพเดท 31 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​มหาสารคาม​ เคมี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​บรบือวิทย์-คณิต


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานร้านกาแฟบาริต้า อัพเดท 30 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สังคมศึกษา


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่กราฟฟิก , เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อัพเดท 25 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , บุคคล ฝึกอบรม , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ม.ราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายฟากท่าวิทยา-


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 323    ต่อไป >>>
กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานพังงา   หางาน พิษณุโลก   หางานแหลมฉบัง   หางานปทุม   หางาน pg   หางานราชการนครปฐม   หางานอุตรดิตถ์   หางานแถวบางแค   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางาน ลาดพร้าว   หางานชัยภูมิ   หางานพระราม3   หางานยโสธร   หางานบางนา   หางานพิเศษ   หางานหาดใหญ่   หางานจังหวัดสุโขทัย  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา