ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,460 ประวัติ


241. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายขาย-การตลาด อัพเดท 13 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 41 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี ม.ราชภัฎพระนคร สุขศึกษา​


242. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝึกหัด /ผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้ตรวจสอบภายใน(ออดิส) , ธุรการ,ประสานงาน,ฝ่ายบุคคล อัพเดท 7 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยวิทย์-คณิต


243. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ , เจ้าหน้าที่ธุรการ , กราฟฟิกดีไซน์ อัพเดท 24 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสองพี่น้องวิทยาวิทย์-คณิต


244. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายงานขาย , ฝ่ายประชาสัมพันธ์ , ฝ่ายบุคคล อัพเดท 23 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บุคคล ฝึกอบรม , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏราชนครินทร์ 2.39


245. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 23 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี พลศึกษา


246. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คีย์สต๊อกสินค้า อัพเดท 22 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ราชภัฏร้อยเอ็ด คอมพิวเตอร์ศึกษา


247. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ , เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ , เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์มือสอง อัพเดท 20 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สังคมศึกษา


248. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Human Resource , Recruiter , Customer Service อัพเดท 20 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี Adamson University Psychology
ปริญญาตรีCap Education English


249. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่อนุมติสินเชื่อไม่มีหลักประกัน อัพเดท 16 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิยาลยราชฏบ้านสเด็จเจ้าพระยา จิตวิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบัวขาวศิลป์คำนวณ


250. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Training Manager , Operations Manager , Area Coach อัพเดท 15 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา


251. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานออฟฟิต , งานธุรการ อัพเดท 13 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา อังกฤษ-จีน
ปริญญาตรีSta.Catalina College Bachelor of Education


252. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานการศึกษา , คียืข้อมุล อัพเดท 11 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : มหาสารคาม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสารคามพิทยาคมวิทย์-คณิต


253. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขาย , ผู้จัดการขาย อัพเดท 10 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏจันเกษม สังคม


254. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน รปภ สถานทูต , พนักงานนำเที่ยว , พนักงานขนถ่ายสัมภาระในเครื่องบิน อัพเดท 7 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสหมิตรวิทยาศิลป์ภาษา


255. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ อัพเดท 4 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี


256. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Area manager อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี ราชภัฏจันทรเกษม จิตวิทยาและการแนะแนว


257. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุระการ อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บัญชี การเงิน การธนาคาร , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : สระแก้ว
ปริญญาตรี ราชภัฎราชนครินทร์ การประถมศึกษา
ปริญญาตรีาชภัฎราชนครินทร์การประถมศึกษา


258. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม อัพเดท 10 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพการโฆษณา


259. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนภาษาอังกฤษ อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การสอนภาษาอังกฤษ


260. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประเมินค่าทรัพย์สิน , เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน , เจ้าหน้าที่ขายทรัพย์สิน อัพเดท 9 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสม้ด็จเจ้าพระยา อุตสาหกรรมศิลป์
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเทคสิคสถาปัตย์


<<< ก่อนหน้า    1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 323    ต่อไป >>>
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |