ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โรงแรม , แคชเชียร์ , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 7 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : เพชรบูรณ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อวิทย์-คณิต


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการศึกษา , งานฝึกอบรม อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การแนะแนว
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สถิติประยุกต์


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการโครงการฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายพัฒนาโครงการ , ธุรการโครงการฝ่ายก่อสร้างและพัฒนาโครงการ อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ พลศึกษา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคน่านคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพาร์ไทม์ อัพเดท 3 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาษาต่างประเทศ
ปริญญาตรีวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯภาษาต่างประเทศ


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เซลล์ _งานขาย อัพเดท 1 ก.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทย-กีฬา


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสงวนหญิง


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานขายและการตลาด อัพเดท 26 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 25 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ครุศาสตร์(การศึกษาพิเศษ)


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 20 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกบินทร์วิทยา-


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 19 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พลศึกษา


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล , หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , พนักงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 17 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วิศวกรรมไฟฟ้า
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีไฟฟ้ากำลัง


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามภาษาอาหรับ อัพเดท 14 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ยะลา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนศรีฟารึดาบารูวิทยา


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูชีววิทยา , อาจารย์ผู้ช่วย , คนดูแลเนื้อหา อัพเดท 12 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์)
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุราษฎร์ธานีวิทย์-คณิต


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 1 ส.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนปทุมราชวงศา วิทย์-คณิต
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : personal trainer , ครูพลศึกษา , นักแสดง อัพเดท 28 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พลศึกษา


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อัพเดท 27 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลศึกษา


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย , จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 26 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมวิทย์ - คณิต


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังโรงงาน อัพเดท 24 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานงานบัญชี อัพเดท 23 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครราชสีมา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมด่านขุนทดวิทย์-คณิต


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales ต่างประเทศ อัพเดท 22 ก.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 323    ต่อไป >>>
หางานภาคใต้   หางานในจันทบุรี   หางานคีย์ข้อมูล   หางาน ธรณีวิทยา   หางานเลขาเยอรมัน   หางานทำที่ตรัง   หางานโรงงาน   หางานขับรถ18ล้อ   หางานพัทยาใต้   หางานที่หัวหิน   หางานราชการนครปฐม   หางานกิมหยง   หางานอยุธยาไฮเทค   หางานสระแก้ว   หางานในร้อยเอ็ด   หางานออฟฟิศรังสิต   หางานราชบุรี   หางานภูเก็ต  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา