ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


6441. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู ,อาจารย์ , เจ้าหน้าที่ธุรการ, ประสานงาน ,คีย์ข้อมูล , เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม,ฝ่ายบุคคล อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนพนัสพิทยาคารอังกฤษ-คณิตศาสตร์


6442. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ , เจ้าหน้าที่เอกสารต่างประเทศ อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Assupmtion University ภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีศรีสุริโยทัยภาษาฝรั่งเศส


6443. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล , ครูคณิตศษสตร์ประถมศึกษา อัพเดท 14 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสงขลาวิทยาคมศิลป์ ไทย - สังคม


6444. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู - อาจารย์ , ธุรการ , QA / QC อัพเดท 13 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี ม. ราชภัฎเลย คณิคศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร. พลวิทยาวิทย์ - คณิต


6445. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอาจารย์ , เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 11 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 51 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎพระนคร บรรณารักษ์ศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางศิลป์-ภาษา


6446. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรับโทรศัพท์ , พนักงานต้อนรับ , อาจารย์ อัพเดท 10 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์-เกษตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3วิทย์-คณิต


6447. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝึกอบรม , เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จิตวิทยาการศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ


6448. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานบัญชี อัพเดท 9 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน บ้านบึงคณิต-วิทย์


6449. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บรรณารักษ์ , พนักงานขายหนังสือ อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ศิลปากร


6450. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล , ผู้ช่วยนักวิจัย งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล , ธุรการ อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีการวัดและประเมินผลการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่งคอย สระบุรีวิท-คณิต


6451. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , พนักงานราชการ , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงราย การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ไทย - สังคม


6452. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อาจารย์ , พนักงานธุรการ , พนักหงานฝ่ายบุคคล อัพเดท 6 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.วังโป่งศึกษาวิทย์ - คณิต


6453. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จักทำ/เก็บเอกสาร , ผู้ติดต่อประสานงานภายใน , ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ปวช.โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานีพาณิชยกรรมบัญชี


6454. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , คีย์ข้อมูล อัพเดท 5 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 43 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพรรณี การศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัญมวัดเขาสุกิมศิลป์-ภาษา


6455. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพัสดุ , พนังานธุรการ , บุคลากร อัพเดท 4 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : อุดรธานี
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏอุดรธานี วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปวส.วิทยาลัยพลศึกษาสุขศึกษา


6456. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำสำนักงาน อัพเดท 3 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น การสอนชีววิทยา-คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา-


6457. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้บริหาร , ผู้ช่วย อัพเดท 3 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ การศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคารศิป/คณิต


6458. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทั่วไป อัพเดท 2 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.สงวนหญิงวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


6459. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : editor อัพเดท 2 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา เทคโนโลยีทางการศึกษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323
หางาน it   หางานโรงงานระยอง   หางานแถวบางแค   หางานชั่วคราว   หางานแถวปทุมธานี   หางานบริษัทรถยนต์   หางานกำแพงเพชร   หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานซอยลาซาล   หางานบางบัวทอง   หางานแถวนนทบุรี   หางานนิคมบางปู   หางานขับรถผู้บริหาร   หางานระยอง   หางานแอร์เชียงใหม่   หางาน food science   หางานลูกค้าสัมพันธ์   หางานสมุทรสาคร  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา