ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


81. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานบริการทั่วไป อัพเดท 30 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยวิทย์-คณิต


82. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , Web Design/Graphic Design , IT Support อัพเดท 15 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ศิลป์-คำนวณ


83. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ/ประสานงาน , ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป อัพเดท 13 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สังคมศึกษา


84. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คีย์ข้อมูล อัพเดท 6 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : อ่างทอง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คอมพิวเตอร์ศึกษา


85. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูอนุบาล อัพเดท 1 มี.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 46 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีนงใหม่ การศึกษาปฐมวัย
ปวช.โรงเรียนพณิชยการสามเสนการตลาด


86. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูผู้สอน , นักวิชาการ , ออแกไนซ์ อัพเดท 26 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนวมินทร์ทาราชินูทิศเบญจมราชาลัยกีฬาและนันทนาการ


87. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริษัท อัพเดท 24 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง การประถมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศนีสำราญวิทยาคมวิทย์-คณิต


88. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูภาษาไทย อัพเดท 7 ก.พ. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาษาไทย


89. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร , งานธุรการประสานงาน , กราฟฟิดีไซน์ อัพเดท 24 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัยคณิตอังกฤษ


90. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานคีย์ข้อมูล อัพเดท 20 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สังคมศึกษา


91. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานฝ่ายบุคคล , งานด้านประสานงานทั่วไป , กีฬา อัพเดท 12 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาษาอังกฤษ


92. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการ อัพเดท 11 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 50 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี Kasetsart University PE


93. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Instructional Designer อัพเดท 6 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


94. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที อัพเดท 4 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บัญชี การเงิน การธนาคาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี วงษ์ชวลิตกุล เทคโนโลยีการสื่อสารและการศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายชุมพวงศึกษาวิทย์ คณิต


95. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวาดการ์ตูน อัพเดท 3 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : เชียงใหม่
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน สันกำแพง ศิลป์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาศิลปะ


96. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล , ครูสุขศึกษาและพลศึกษา อัพเดท 17 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี การฝึกสอนกีฬา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยศิลป์คำนวณ


97. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า , พนักงานเอกสารคลังสินค้า อัพเดท 13 ธ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สังคมศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอังกฤษ-ไทย-สังคม


98. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ , พนักงานขาย , พนักงานนำเข้า ส่งออก อัพเดท 29 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม วิชาภาษาอังกฤษ


99. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พิจารณารับประกันภัยทั่วไป Non-motor อัพเดท 27 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พลศึกษา


100. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่เอกสาร , ภาษอังกฤษ อัพเดท 22 พ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนกันทรารมณ์ศิลป์ ภาษา


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 323    ต่อไป >>>
หางานขาย   หางานลาดกระบัง   หางานจิวเวลรี่สีลม   หางานเพชรบุรี   หางานกาญจนบุรี   หางานเชียงใหม่   หางาน draftman   หางานพริตตี้   หางานเลย   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานสมุย   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางาน office   หางาน โรงแรม   หางาน it   หางาน สงขลา   หางานเมืองทองธานี   หางาน นครสวรรค์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา