ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,459 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : IT support อัพเดท 16 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Learning Development อัพเดท 14 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีการศึกษา


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อ , พนักงานทั่วไป อัพเดท 10 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 45 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏนครราชสีมา เอกภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สุรธรรมพิทักษ์วิทย์-คณิตย์


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสุขศึกษา , ครูพลศึกษา , ครูสอนกีฬา อัพเดท 7 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนวิทย์-คณิต


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสุขศึกษา , ครูพลศึกษา , ครูสอนกีฬา อัพเดท 7 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สุขศึกษาและพลศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนวิทย์-คณิต


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย , ครูปฐมวัย , ครูพี่เลี้ยง อัพเดท 4 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ การศึกษาปฐมวัย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีบุณยานนท์ศิลป์-คำนวณ


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู , ครูสุขศึกษาและพลศึกษา อัพเดท 4 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : บุคคล ฝึกอบรม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ พลศึกษา


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ขับรถบรรทุก , ขับรถสาธารณะ , ขับรถอื่นๆ อัพเดท 2 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , อื่นๆ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวิสุทธรังษีจังหวัดกาญจนบุรีการจัดการธุรกิจ


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลังสินค้า , พนักงานธุรการ , ประสานงาน อัพเดท 2 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตร์การกีฬา
ปวช.วิทลัยเทคนิคขอนแก่นเทคโนโลยีโทรคมนาคม


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์,จัดเรียง อัพเดท 1 มิ.ย. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วิทย์-คณิต


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานมหาวิทยาลัย อัพเดท 31 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย , ครูอนุบาล อัพเดท 29 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต การศึกษาปฐมวัย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตการศึกษาปฐมวัย


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : รองผู้จัดการ อัพเดท 26 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , งานบริการทั่วไป บริกร , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูปฐมวัย/ครูอนุบาล/ผู้ดูแลเด็ก , พนักงานโรงงาน , พนักกงานทั่วไป อัพเดท 26 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การศึกษาปฐมวัย


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยแคชเชียร์ อัพเดท 24 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา , เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน , พนักงาน อัพเดท 24 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดราชโอรสวิทย์ - คณิต


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานทำความสะอาจสระว่ายน้ำ อัพเดท 21 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี Universitas islam nusantara (อินโดนีเซีย) อิสลามศึกษา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนดรุณศาน์วิทยาวิทย์ฯ-คณิต


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูพลศึกษา อัพเดท 21 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดสินค้า อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , จัดซื้อ คลังสินค้า , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 21 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี ราชภัฏนครราชสีมา ครุศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายพิมายวิทยาวิทย์-คณิต


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครูสอนพิเศษ , พนักงานบริการทั่วไป อัพเดท 19 พ.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มรภ.พระนคร คณิตศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคารวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 323    ต่อไป >>>
หางานฉะเชิงเทรา   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานกิมหยง   หางานขับรถส่งของ   หางานนิคมลําพูน   หางาน sale โรงแรม   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานจังหวัดตรัง   หางานกระบี่   หางานชลบุรี   หางานออนไลน์   หางาน สุพรรณบุรี   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานเขตปทุมธานี   หางานเกษตร   หางาน sale   หางานกระบุรี   หางาน ภาษาจีน  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา