ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,113 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประจำ อัพเดท 1 มิ.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน ปากเกร็ด
ปวช.วิทลัยเทคนิคดอนเมืองช่างเชื่อมโลหะ


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โรงงานผลิตคอนกรีต อัพเดท 27 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จัดการทั่วไป
ปวช.เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายก่อสร้าง


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 24 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ลำปาง
ปวช. โรงเรียนแจ้หม่วิทยา ก่อสร้าง
ปวช.โรงเรียนแจ้หม่วิทยาก่อสร้าง


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Draftsman , Engineering Draftman , Draftman อัพเดท 24 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : นนทบุรี
ปวช. เทคโนโลบี เปรมฤทัย ก่อสร้าง


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนงานก่อสร้าง อัพเดท 21 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 50 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี(ลพบุรี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง)
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีช่างก่อสร้าง


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 11 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 56 จังหวัด : ภูเก็ต
ปวส. วิทยาลัย เทคนิคนครศรีธรรมราช ช่างก่อสร้าง
ปวช.วิทยาลัย เทคนิคนครศรีธรรมราชช่างก่อสร้าง


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 9 พ.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : สงขลา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ช่างโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคหาด ใหญ่ช่างก่อสร้าง


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ เทคนิค อัพเดท 3 เม.ย. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : พิจิตร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถผู้บริหาร , พนักงานจับรถผู้บริหาร , พนักขับรถตู้ อัพเดท 18 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. เซนจอหน์ ก่อสร้าง


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สถาปัตย์ , โครงสร้าง อัพเดท 10 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. เทคโนโลยีเปรมฤทัย ก่อสร้าง


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟรแมนเฟอร์นิเจอร์ อัพเดท 3 มี.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ งานก่อสร้าง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการงานก่อสร้าง


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนสถาปัตย์ , โฟร์แมนสถาปัตย์ , โฟร์แมนสถาปัตย์ อัพเดท 27 ก.พ. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ช่างก่อสร้าง
ปวส.วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาช่างก่อสร้าง


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สำรวจ อัพเดท 25 ม.ค. 2559
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : ระยอง
ปวส.


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเชื่อมcs/ss/alloy อัพเดท 15 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวช. วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ เกษตร


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมนควบคุมงานระบบ post tension อัพเดท 11 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ช่างก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน สามโคกสามัญ


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานเขียนแบบ อัพเดท 7 ธ.ค. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 48 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ช่างก่อสร้าง
ปวช.เทคโนโลยีเปรมฤทัยช่างก่อสร้าง


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานคลังสินค้า , พนักงานควบคุมคุณภาพ , ธุรการ อัพเดท 14 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ช่างสำรวจ
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูช่างสำรวจ


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นายช่างสำรวจ อัพเดท 7 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : สงขลา
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โยธา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.หารเทารังสีประชาสรรค์-


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Forman QC , Senior Forman QC , Senior Forman QC อัพเดท 4 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 53 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ช่างโยธา
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ช่างก่อสร้าง


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : โฟร์แมน อัพเดท 2 พ.ย. 2558
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ก่อสร้าง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.นครสวรรค์อุตสาหกรรม ก่อสร้าง


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 156    ต่อไป >>>
หางานรับโทรศัพท์   หางาน พัทยา   หางาน สมุทรปราการ   หางานประชาสัมพันธ์   หางานพยาบาล   หางานปราจีนบุรี   หางานกาฬสินธุ์   หางานสารคาม   หางานนครศรีธรรมราช   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานระยอง   หางานบุรีรัมย์   หางานทําเชียงใหม่   หางานสมุย   หางานจังหวัดระนอง   หางานฉะเชิงเทรา   หางานเภสัชกร   หางานแหลมฉบัง   หางานสุวรรณภูมิ  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา