ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 3,979 ประวัติ


201. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง , พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 6 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เทคนิคการผลิต
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธเทคนิคการผลิต


202. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 5 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สิงหบุรี
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี เทคนิคการผลิต
ปวส.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีเทคนิคการผลิต


203. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทค อัพเดท 4 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : อ่างทอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เทคนิคการผลิต


204. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 1 มิ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
ปวช.เทคนิคพณิชยการอยุธยาช่างกลโรงงาน


205. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ช่าง....ทั่วไป , ช่าง....ทั่วไป อัพเดท 28 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ระยอง
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ติดตั้งและบำรุงรักษา/เทคนิคอุสาหกรรม
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมพิญช่างยนต์


206. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างcnc milling อัพเดท 28 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิลัยเทคนิคมหารสารคาม เทคนิคการผลิต


207. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 26 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ช่างไฟฟ้ากำลัง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายAustralia melbourn collegeNormal


208. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.จันทรเกษม การจักการเทคโนโลยี


209. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค/ช่างช่อมบำรุง , QC/QA , ENGINEER อัพเดท 24 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครพนม
ปวส. คณะเทคโนโลยีอุตสาหการ ช่างกล


210. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน , ช่างเทคนิค​ อัพเดท 23 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สิงหบุรี
ปวส. การอาชีพ​อินทร์​บุรี ช่างเทคนิค​


211. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขับรถ อัพเดท 18 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคราชสิธาราม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธารามเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง


212. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างกลโรงงานและการผลิต , การผลิต , เครื่องยนต์และขับรถ อัพเดท 13 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : พิษณุโลก
ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก เทคนิคเครื่องกล
มัธยมศึกษาต้น-ปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย-


213. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ช่างควบคุมสายการผลิตอุตสาหกรรม อัพเดท 12 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 52 จังหวัด : อุดรธานี
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เครื่องกลอุตสาหกรรม
ปวช.ช่างกล ขสทบ.ช่างยนต์


214. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : มีประสบการณ์ทำงาน ช่างเขียนแบบและออกแบบ คอมพิวเตอร์(solid work) อัพเดท 6 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : สระบุรี
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ช่างกล


215. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ / เหล็กเหนียว-เหล็กหล่อ-Progressive die อัพเดท 4 พ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคน่าน ช่างเทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคน่านช่างกลโรงงาน


216. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานฝ่ายผลิต , ช่างกลึง อัพเดท 13 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวช. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ช่างกลโรงงาน


217. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค , ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 9 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : เชียงใหม่
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เทคนิคการผลิต
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคแพร่เครื่องมือกล


218. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานพาร์ทไทม์ สเวนเซ่น อัพเดท 9 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวช. โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมแผนกช่างกล


219. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง อัพเดท 8 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ช่างกลโรงงาน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม


220. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างซ่อมบำรุง , ช่างติดตั้ง / ไฟฟ้า อัพเดท 7 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชัยภูมิ
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เทคนิคการ
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิซ่อมบำ


<<< ก่อนหน้า    1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 199    ต่อไป >>>
หางานที่พัทยา   หางานจังหวัดระยอง   หางานเภสัชกร   หางานฟรีแลนซ์   หางาน ปทุมธานี   หางานpc   หางานเพชรบุรี   หางานประชาสัมพันธ์   หางานในกาฬสินธุ์   หางานสงขลา   หางานทำที่ตรัง   หางานเมืองทองธานี   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานแคชเชียร์   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานแถวนนทบุรี   หางาน ราชบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา