BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานกาฬสินธุ์" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 32 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานกาฬสินธุ์

1. ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)

เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่

อัตรา 25

เงินเดือน 335 บาท/วัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)

  1. ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย
  2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ
  3. ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

  อัตรา 12

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  3. พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)

  มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
  2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธ

  อัตรา 5

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  4. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)

  1.ควบคุมเครื่องจักร
  2.ควบคุมการผลิต
  3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  5. วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)

  รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  6. พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)

  มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย
  2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธ

  อัตรา 8

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  7. พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)

  1.ควบคุมเครื่องจักร
  2.ควบคุมการผลิต
  3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  8. วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)

  1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล
  2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร
  3. รับ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  9. ช่างเทคนิค-ช่างซ่อมบำรุง (รายวันประจำ จ.กาฬสินธุ์)

  เป็นผู้ช่วยพนักงานรายเดือน ควบคุมดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักร
  แผนก ลูกหีบ-หม้อต้ม-หม้อเคี่

  อัตรา 25

  เงินเดือน 335 บาท/วัน

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  10. นักบัญชี/ พนักงานบัญชี (จ.กาฬสินธุ์)

  - รับผิดชอบงานบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีรับ-จ่าย บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ บัญชีภาษี เป็นต้น

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  11. วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)

  รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)

  รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอ้อย

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  13. พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
  1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า
  2.ควบคุม-ซ่อมแซม งาน Boiler

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 10 เม.ย. 2559


  14. พนักงานขายหน่วยรถมอร์เตอร์ไซต์ ประจำ จ.กาฬสินธุ์

  รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10000ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 29 ธ.ค. 2558


  15. พนักงานขายหน่วยรถ (หน่วยขายเงินสด) ประจำเขตภาคอีสานตอนบน

  รับผิดชอบการกระจายสินค้าและขายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท
  ประจำศูนย์ ขอนแก่น อุดรธานี ร้อย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

  จังหวัด ขอนแก่น

  วันที่ 29 ธ.ค. 2558


  16. พนักงานขายหน่วยรถมอร์เตอร์ไซต์ ประจำ จ.กาฬสินธุ์

  รับผิดชอบการกระจายสินค้า ตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน 10000ขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 29 ธ.ค. 2558


  17. พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำที่กาฬสินธุ์ / อุดรฯ)

  เก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิต เตรียมสารเคมี วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต Biogas และโ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Wah Starch Public Company Limited

  จังหวัด อุดรธานี

  วันที่ 26 เม.ย. 2558


  18. หัวหน้าผลิตก๊าซชีวภาพ (ประจำที่กาฬสินธุ์ / อุดรฯ)

  ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ดูแลเครื่องจักร ทั้งหมดและพนักงานในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ

  อัตรา 6

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Wah Starch Public Company Limited

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 26 เม.ย. 2558


  19. ผู้จัดการสาขาขายส่ง ประจำร้อยเอ็ด,ขอนแก่น,สกลนคร,กาฬสินธุ์,อุบลราชธานี)

  1. บริหารยอดขายให้สำเร็จตามเป้าหมาย
  2. วิเคราะห์การขายและผลักดันให้บรรลุผลตามเป้ายอดขาย
  3. วิเคราะ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 18,000 +++

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

  จังหวัด ร้อยเอ็ด

  วันที่ 11 มี.ค. 2558


  20. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( จังหวัดกาฬสินธุ์ ) !! ด่วน !!

  เสนอผลิตภันฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนั้น ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้าง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

  จังหวัด กาฬสินธ์

  วันที่ 21 ธ.ค. 2557
  1 2    ต่อไป >>>

  หางานในเขตประเวศ   หางานธนาคาร   หางานฟรีแลนซ์   หางานจังหวัดระยอง   หางานภาษาอังกฤษ   หางานฉะเชิงเทรา   หางานรถเช่า   หางานบริษัทรถยนต์   หางาน กทม   หางานร้อยเอ็ด   หางานประจวบ   หางานกรุงเทพ   หางานสมุย   หางาน กาญจนบุรี   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานในสมุทรสาคร   , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , ดูดวง , ร้านอาหาร , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , ลดน้ำหนัก , ออกกำลังกาย , คติสอนใจ , บิวตี้ , แฟชั่น , สุขภาพ , ทำอาหาร , เจลล้างหน้าสำหรับผิวแพ้ง่าย , สายเที่ยว , ที่ท่องเที่ยว , ที่พัก , ร้านอาหาร , คาเฟ่ , เว็บท่องเที่ยว , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap