BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานคลองเตย" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 2166 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานคลองเตย

181. ผช. ผจก.ประจำร้าน Amor Bangkok สาขาบิ๊กซีพระราม 4

1.ขายเค้ก ขายกาแฟ และแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า
2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน
3.บริการลูกค้า
4.แคชเชียร์

อัตรา หลายอัตรา

เงินเดือน รายได้รวม 16,000 บาทขึ้นไป

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 24 พ.ค. 2559


  182. เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้สินทางโทรศัพท์

  • แจ้งยอดชำระและติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน NA

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 24 พ.ค. 2559


  183. Project Director

  1.วางระบบและแนวทางในการควบคุมบริหารงานก่อสร้างของโครงการ
  2.กำหนดนโยบายการบริหารบุคลากรและบริหารโครง

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  184. Project Manager

  1. บริหารทรัพยากรภายในโครงการก่อสร้างให้บรรลุเป้าหมาย และควบคุมงบประมาณโครงการตามที่ตั้งไว้
  2. บริห

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  185. Site QS (เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณงาน ) ประจำไซต์รัชดา ซ.3, พระราม2

  1.จัดทำงบประมาณเบื้องต้นของโครงการและจัดทำเอกสารต่างๆ
  2.ถอดแบบก่อสร้างและประมาณราคาวัสดุ ประมาณการต

  อัตรา 3

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  186. ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (Legal Manager) ด้านอสังหาริมทรัพย์

  1.จัดทำร่างสัญญา-สัญญาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
  2.จัดบันทึกข้อตกลง, หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือทวงถามติดตามก

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  187. เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคลากร

  1.สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนของบริษัท
  2.ติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้างตามเว็บไซต์ต่างๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  188. Procurement Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)

  1.วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  189. พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย

  1. ดูแลยานพาหนะ/รถผู้บริหารให้สะอาด อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. ซ่อมบำรุงหรือบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  190. Safety Manager

  1.Conducts daily walk through of the site ensuring work is being accomplished safety and occupationa

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ทีเอ็มดีซี คอนสตรัคชั่น จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 20 พ.ค. 2559


  191. Customer Service(English Fluently)

  • ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน 16000

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 16 พ.ค. 2559


  192. เจ้าหน้าที่อาคาร (Safety)

  - ดูแลเรื่องต่างๆ ด้านความปลอดภัยและกฎหมายต่างๆ
  - ติดต่อประสานงานทางราชการ
  - เสนอแนะให้นายจ้างปฎิบ

  อัตรา 2

  เงินเดือน NA

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 16 พ.ค. 2559


  193. Chinese Facilitator (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าต่างประเทศ)

  สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารภาษาไทย – ภาษาจีน ที่จุดบริการเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์การค้า

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 16 พ.ค. 2559


  194. Fireman(พนักงานดับเพลิง)

  ป้องกัน และควบคุมการเกิดอัคคีภัย

  อัตรา ไม่ระบุ

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท์ จำกัด (ศูนย์การค้า เทอร์มินอล 21)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 16 พ.ค. 2559


  195. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Big C พระราม 4

  - บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ
  - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเ

  อัตรา 1

  เงินเดือน 9,500 - 10,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 15 พ.ค. 2559


  196. Audit Stock Fresh/Dry

  - ตรวจสอบการนับ Stock ของสาขา
  - ตรวจสอบการทำงาน เช่น ขั้นตอน ระบบการทำงานของสาขา
  - จัดทำรายงานที่เ

  อัตรา 3

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 9 พ.ค. 2559


  197. เจ้าหน้าที่ IT Support

  Support และ แก้ปัญหาด้าน Hardware และ Software

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 9 พ.ค. 2559


  198. Payroll Officer

  - รับผิดชอบการเก็บรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อคำนวณเงินเดือนของพนักงาน
  -

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 9 พ.ค. 2559


  199. Senior Finance/เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

  1. ตรวจสอบรายงานการเงินรับ - จ่าย
  2. จัดทำข้อมูลและเอกสารทางบัญชี
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามประสบการณ์

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 9 พ.ค. 2559


  200. Human Resource Manager

  - วางแผน,ควบคุมดูแลงานสรรหาว่าจ้าง , งานฝึกอบรม ,งานแรงงานสัมพันธ์ งาน Admin
  - งานค่าจ้างและเงินเดื

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด (Villa market JP )

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  คลองเตย, วัฒนา

  วันที่ 9 พ.ค. 2559
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 109    ต่อไป >>>

  หางาน event manager   หางานอุทัยธานี   หางานจังหวัดสุโขทัย   หางานพะเยา   หางานโรงแรมหัวหิน   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานในขอนแก่น   หางานผู้แทนยา   หางานนิคมลาดกระบัง   หางาน hr manager   หางานในอุบล   หางาน นครราชสีมา   หางานนวนคร   หางานลําปาง   หางาน ปทุมธานี   หางานออนไลน์   หางานศรีราชา   หางานในเชียงใหม่   หางาน เพชรบูรณ์   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , สูตรอาหาร , สอนทำอาหาร , ข่าววันนี้ , รวมข่าวดัง , ข่าวโซเชียล , ข่าวอุบัติเหตุ , ข่าวอาชญากรรม , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวรอบโลก , ข่าวอื่นๆ , สูตรอาหาร , สูตรน้ำพริก , สูตรน้ำจิ้ม , สูตรของหวาน , สูตรเบเกอรี่ , สูตรเครื่องดื่ม ดูดวง , ดวงรายวัน , ดวงวันนี้ , ดวงรายสัปดาห์ , ดวงรายเดือน , ดูดวงไพ่ยิปซี , ดวงตามราศี , ดวงความรัก , ดวงการงาน , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2019 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30