BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานฉะเชิงเทรา" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 374 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานฉะเชิงเทรา

161. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขา - กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
•เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Wealth Management)
•ให้คำแนะนำเ

อัตรา 500

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 18 พ.ค. 2558


  162. Customer Service Officer/Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  •เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Wealth Management)
  •ให้คำแนะนำเ

  อัตรา 500

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 18 พ.ค. 2558


  163. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (ประจำสาธุฯ/นิคมฯ เวลโกรว์)

  - ดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานตามน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  164. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)

  ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนงาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  165. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)

  - ดูแลดำเนินการการรับ แจกจ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป
  - ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบีย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  166. จนท.ประมาณราคา (QS) ประจำ สนง.ใหญ่ลาดพร้าว และ โรงงานฉะเชิงเทรา

  -ถอดแบบ
  -ลงBOQ
  -จัดทำเอกสารทางด้านการประมาณราคา
  -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  -สามารถ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2558


  167. หัวหน้าแผนกสโตร์ ประจำโรงงาน (ด่วนมาก)

  บริหารจัดการสโตร์ ควบคุมดูแล ตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2558


  168. Marketing Coordinator

  - รับผิดชอบในการดูแลและประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นงาน Motor Show, Motor Sportและงาน Event ต่าง ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  169. Export Sales Executive

  นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจาต่อรองกับลูกค้า / รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
  ควบคุมการจัดเตรียม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  170. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

  ประสานงานในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ สินค้า จากต่างประเทศ
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้าง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  171. QA Supervisor

  รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า
  รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  172. Production Supervisor (หัวหน้าแผนกสี)

  - รับผิดชอบงานในแผนกสี ให้สำเร็จไปตามเวลาที่กำหนดและมีความถูกต้อง
  - ดูแลรับผิดชอบแผนงานและพนักงานใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  173. QA Supervisor

  1).New Model of Battery
  2).PPAP document
  3).Claim Management
  4).Dismatling investigation
  5).Cust

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  174. Production Engineer

  - Engineering of Maintenance works, Modification
  work, Installation work, and assist in
  Commission

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  175. Japanese Interpreter (Contract / Permanent)

  * Interpret between Thai and Japanese language
  * Support and coordinate between Japanese and Thai s

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  176. ช่างซ่อมบำรุง

  1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกล
  3. ดูแลและซ่อม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  177. Purchasing Staff / Warehouse Staff

  - P/O issue part / material / expense to local and oversea supplier.
  - To control & Follow up deliv

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  178. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิต

  1.จัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต (เม็ดพลาสติก,Pigment,Masterbatch,สีพ่น,Sovent,ชิ้นส่วนประกอบร่วม,บรรจุภั

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามนโยบายของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  179. วิศกรไฟฟ้า

  - ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบขับเคลื่อนเครื่องจักร
  - ตรวจสอบ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 เม.ย. 2558


  180. Process Engineer ( กทม.พระราม 3 / นิคมฯเวลโกรว์ )

  1. ปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาวิธีการทำงานทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ
  2. จัดทำเอกสารมาตรฐานขั้นต

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 3 เม.ย. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19    ต่อไป >>>

  หางาน ระยอง   หางานในสมุทรสาคร   หางานกรุงเทพ   หางานนครพนม   หางานร้านกาแฟ   หางานเชียร์เบียร์   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานวิศวกรโยธา   หางานพาร์ทไทม์   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานกิมหยง   หางานจังหวัดตรัง   หางานบัญชีการเงิน   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานจันทบุรี   หางานภาคใต้   หางาน สงขลา   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางานจังหวัดขอนแก่น   , บิวตี้ , ทรงผม , วาไรตี้ , ความรัก , ดูดวง , สถานที่ท่องเที่ยว , แนะนำโรงแรม , เส้นทางการเดินทาง , ทริปท่องเที่ยว , แนะนำร้านอาหาร , ข่าวสารท่องเที่ยว , รีวิวโรงแรม , SiamOK , เว็บผู้หญิง , ผู้หญิง , ครีม , ร้านค้าออนไลน์ , ขายของออนไลน์ ,


  BuddyJob.com

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

  sitemap