BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ ผู้หญิง , ความรัก , ดูดวง , กระทู้เด็ด , ตลก เฮฮา , คลิปดัง , กิน เที่ยว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  ผลการค้นหา "หางานฉะเชิงเทรา" มีตำแหน่งงานว่างทั้งหมด 378 ตำแหน่ง เพื่อความสะดวกในการสมัครงาน กรุณาฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) กับทางเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานครั้งต่อไปค่ะ

  หางาน > หางานฉะเชิงเทรา

161. Sales Coordinator

ไม่ระบุ

อัตรา 3

เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Thai Tabuchi Electric Co., Ltd. (บริษัท ไทยตาบูชิ อีเล็คทริค จำกัด)

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 24 พ.ค. 2558


  162. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (Transport Officer) ประจำนิคมอุสาหกรรมเวลโกรว์

  1. ติดต่อประสานงานในการรับ-ส่งสินค้า
  2. จัดทำรายการรับส่งสินค้า
  3. ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 23 พ.ค. 2558


  163. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สาขา - กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  •เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Wealth Management)
  •ให้คำแนะนำเ

  อัตรา 500

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 18 พ.ค. 2558


  164. Customer Service Officer/Teller (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  •เป็นที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินและการลงทุน (Wealth Management)
  •ให้คำแนะนำเ

  อัตรา 500

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)

  จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร

  วันที่ 18 พ.ค. 2558


  165. Safety Officer ( ประจำนิคมเวลโกวร์ )

  - ตรวจสอบและเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  - รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 16 พ.ค. 2558


  166. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (Transport Officer) ประจำนิคมอุสาหกรรมเวลโกรว์

  1. ติดต่อประสานงานในการรับ-ส่งสินค้า
  2. จัดทำรายการรับส่งสินค้า
  3. ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 16 พ.ค. 2558


  167. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (ประจำสาธุฯ/นิคมฯ เวลโกรว์)

  - ดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานตามน

  อัตรา หลายอัตรา

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  168. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)

  ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตแต่ละขั้นตอนเป็นไปตามแผนงาน

  อัตรา 4

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  169. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)

  - ดูแลดำเนินการการรับ แจกจ่าย จัดเก็บ วัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป
  - ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบีย

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 29 เม.ย. 2558


  170. จนท.ประมาณราคา (QS) ประจำ สนง.ใหญ่ลาดพร้าว และ โรงงานฉะเชิงเทรา

  -ถอดแบบ
  -ลงBOQ
  -จัดทำเอกสารทางด้านการประมาณราคา
  -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  -สามารถ

  อัตรา 2

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2558


  171. หัวหน้าแผนกสโตร์ ประจำโรงงาน (ด่วนมาก)

  บริหารจัดการสโตร์ ควบคุมดูแล ตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามตกลง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 21 เม.ย. 2558


  172. Marketing Coordinator

  - รับผิดชอบในการดูแลและประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ เช่นงาน Motor Show, Motor Sportและงาน Event ต่าง ๆ

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  173. Export Sales Executive

  นำเสนอราคาและเงื่อนไขให้ลูกค้า / เจรจาต่อรองกับลูกค้า / รับข้อร้องเรียนของลูกค้า
  ควบคุมการจัดเตรียม

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  174. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

  ประสานงานในขั้นตอนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ สินค้า จากต่างประเทศ
  ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยว

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้าง

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  175. QA Supervisor

  รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ลูกค้า
  รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาแก้ไขแล

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  176. Production Supervisor (หัวหน้าแผนกสี)

  - รับผิดชอบงานในแผนกสี ให้สำเร็จไปตามเวลาที่กำหนดและมีความถูกต้อง
  - ดูแลรับผิดชอบแผนงานและพนักงานใน

  อัตรา 1

  เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 20 เม.ย. 2558


  177. QA Supervisor

  1).New Model of Battery
  2).PPAP document
  3).Claim Management
  4).Dismatling investigation
  5).Cust

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  178. Production Engineer

  - Engineering of Maintenance works, Modification
  work, Installation work, and assist in
  Commission

  อัตรา 1

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  179. Japanese Interpreter (Contract / Permanent)

  * Interpret between Thai and Japanese language
  * Support and coordinate between Japanese and Thai s

  อัตรา 3

  เงินเดือน N/A

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558


  180. ช่างซ่อมบำรุง

  1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกล
  3. ดูแลและซ่อม

  อัตรา 2

  เงินเดือน ไม่ระบุ

 • สมัครงาน
 • รายละเอียด
 • เก็บงาน
 • Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.

  จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  วันที่ 9 เม.ย. 2558
  <<< ก่อนหน้า     1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19    ต่อไป >>>

  หางานอุดร   หางานสายการบิน   หางานลำปาง   หางานราชการขอนแก่น   หางานดีเทลยา   หางานประเทศลาว   หางานนิคมลาดกระบัง   หางาน สมัครงานลำพูน   หางานพะเยา   หางานผู้แทนยา   หางานราช   หางานจังหวัดนครปฐม   หางานชุมพร   หางานสมุย   หางานระยอง   หางานระยองปลวกแดง   หางานกระบุรี   หางาน สระบุรี   หางานแถวปิ่นเกล้า   หางานโรงแรมพัทยา   , ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ดวง , ความรัก , วาไรตี้ , ท่องเที่ยว , รีวิวร้านอาหาร , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , ข่าว , ดวง , ข้อคิดสอนใจ , ไลฟ์สไตล์ , สาระน่ารู้ SiamOK , หวยแม่ทำเนียน, หวยซองม้าวิ่ง , หวยโค้งสุดท้าย , หวยใบฟ้า , หวยใบเขียว , หวยแม่จำเนียร , ดูดวง , ดวงรายสัปดาห์ , ฤกษ์แต่งงาน ร้านค้าออนไลน์ ,
  ข่าว , ข่าวดารา , ดวง , ผู้หญิง , ความรัก , ไลฟ์สไตล์ , ข้อคิด , หวย , ท่องเที่ยว , โรงแรม , มือถือ
  BuddyJob.com - บริษัท เว็บ ครีเอชั่น จำกัด 3/46 ซอยหทัยราษฎร์ 12 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กทม. 10510

  © Copyright 2004-2020 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549122471

  sitemap
  ติดต่อลงโฆษณา Tel : 02-085-9900 , 088-676-5233 | Fax : 02-085-9900 | webmaster@buddyjob.com | วันเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 8.30-17.30